20 Μαΐου 2022

Σημαντική μείωση του τέλους για τις θέσεις στάθμευσης των Φαρμακείων με στόχο την άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών

 

 


-Από τα 300 στα 30 ευρώ το έτος με εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου


Με κύριο γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών – ασθενών, την άμεση και ανεμπόδιστη πρόσβασή τους στα φαρμακεία, την προστασία της δημόσιας υγείας και γενικότερα την υπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και προκειμένου όλα τα φαρμακεία του Δήμου Ρόδου να μισθώνουν τις θέσεις στάθμευσης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον επανακαθορισμό του ετήσιου τέλους κοινοχρήστων χώρων για τις θέσεις στάθμευσης έμπροσθεν των φαρμακείων στη τιμή των 30 ευρώ. 


Το τέλος καταβάλλεται από τους ιδιοκτήτες των φαρμακείων και είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το ισχύον από το 2014.


Όπως ανέφερε στην εισήγησή του ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Αντώνης Καμπουράκης στη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου την περασμένη Τρίτη, σύμφωνα με την απόφαση 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου (Κανονιστική Απόφαση), με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία παραχώρησης και χωροθέτησης θέσεων στάσης και στάθμευσης, τα φαρμακεία δικαιούνται μία θέση εξυπηρέτησης των πολιτών.


Και η θέση αυτή δεν αποτελεί προνόμιο των φαρμακοποιών αλλά προνόμιο των πολιτών που χρειάζονται άμεση και ανεμπόδιστη προσέλευση σε ένα φαρμακείο για λόγους δημόσιας υγείας και δημόσιας ασφάλειας.


Με την υπ’ αριθμόν απόφαση 457/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, είχε ορισθεί ο καθορισμός τέλους κοινοχρήστων χώρων με το ποσό των 300€ κατ’ έτος για μία θέση. Σε συνέχεια των ανωτέρω, πολλά φαρμακεία στο Δήμο Ρόδου δεν μισθώνουν το χώρο έμπροσθεν της επιχείρησής τους -λόγω του οικονομικού τιμήματος- πράγμα που, όπως διαπιστώθηκε, δυσκολεύει την εξυπηρέτηση των πολιτών-ασθενών που έχουν ανάγκη.


Ειδικά τα τελευταία χρόνια με την πανδημία και τις ισχύουσες διατάξεις που επιβάλλουν τον προληπτικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης των εργαζομένων, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα, την παροχή των δωρεάν διαγνωστικών τεστ στους μαθητές, αλλά και τον εν γένει διαγνωστικό έλεγχο νόσησης των πολιτών και επισκεπτών της Ρόδου, ασκείται αυξημένη πίεση στα φαρμακεία τα


οποία συμβάλλουν σημαντικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και του δημοσίου συμφέροντος.Από: Δήμητρα-Μαρίλια Φούρλα

 Πηγή:www.dimokratiki.gr