16 Φεβρουαρίου 2022

Βραχυχρόνια μίσθωση και παράνομα τουριστικά καταλύματα.
 ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Τουρισμού

 
Σε επιστολή της η Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ξενοδόχων αναφέρει ότι σε όλη την Ευρώπη έχουν ληφθεί μέτρα και θεσπίζονται, κυρίως σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αυστηροί κανόνες για τη λειτουργία της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Στη χώρας μας τα συγκεκριμένα καταλύματα συνεχίζουν να λειτουργούν εν μέσω πανδημίας κανονικά, χωρίς κανόνες υγείας και ασφάλειας, αλλά έχουνε ένα προδήλως ανεπαρκές νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 84 του νόμου 4472/2017), η μόνη επί της ουσίας θετική ρύθμισή του οποίου είναι η πρόβλεψη της υποχρέωσης των πλατφορμών ηλεκτρονικών κρατήσεων να χορηγούν στοιχεία στην ΑΑΔΕ – εξ όσων γνωρίζουμε, αν και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση, λόγω της πανδημίας του Covid-19 δεν έχει ξεκινήσει η διασταύρωση των σχετικών στοιχείων.

Επισημαίνουν ότι πέραν όμως της ανεπάρκειάς του, το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο γίνεται εύκολα αντικείμενο κατάχρησης από τα παράνομα τουριστικά καταλύματα που χρησιμοποιούν τις διατάξεις του για να αποφύγουν την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (ν.4276/2014 κλπ) που διέπει τη λειτουργία τους.

Τονίζουν την ανάγκη να αποτυπωθεί στη σχετική νομοθεσία, πως η «οικονομία του διαμοιρασμού» καμία σχέση δεν έχει με την ανεξέλεγκτη δραστηριότητα φιλοξενίας που ασκείται στη χώρα μας, εντελώς ανεξέλεγκτα από φυσικά πρόσωπα (Έλληνες και αλλοδαπούς) και εταιρείες, που εκμεταλλεύονται εκατοντάδες διαμερίσματα, τα οποία εκμισθώνουν 365 ημέρες το χρόνο και «διαμοιράζουν» τα χρήματα, χωρίς κανένα όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο και την απασχόληση.

Όσο η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη το Δημόσιο και η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα συνεχίζουν να χάνουν έσοδα, τα οποία προσπαθούν να καλύψουν με την αύξηση των επιβαρύνσεων των νόμιμων επιχειρήσεων. Παράλληλα θα συνεχίζει να διογκώνεται το τεράστιο πρόβλημα ανεύρεσης στέγης για οικογένειες, φοιτητές κλπ που αν καταφέρουν να βρουν κατοικία για μίσθωση, πράγμα που ιδίως κατά τη διάρκεια της θερινής τουριστικής περιόδου είναι εξαιρετικά δυσχερές, αναγκάζονται να πληρώνουν για αυτή υπέρογκα ενοίκια.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Θα αναλάβετε την πρωτοβουλία ώστε η Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία και με τη Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, και τους φορείς να διαμορφώσετε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους όρους και κανόνες σε σχέση με την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, με στόχο την διαφύλαξη της ποιότητας του τουριστικού μας προϊόντος και την εξασφάλιση όρων υγιούς ανταγωνισμού που είναι προϋπόθεση για την ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη;

Τι κινήσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής για την θέσπιση ενός τέτοιου νομοθετικού πλαισίου;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης