15 Σεπτεμβρίου 2021

Πιστώθηκε η τελική δόση για ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω Covid-19 Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοίνωσε ότι σήμερα Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου, πιστώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η Β΄ (και τελική) δόση του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρων & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν Λόγω της Πανδημίας Covid – 19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» και αρχίζει η καταβολή των υπολοίπων 23.945.268,99€.