4 Σεπτεμβρίου 2021

Ο νόμος Κεραμέως άφησε με τους μισούς φοιτητές το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ολέθριες θα είναι οι επιπτώσεις της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης της κ. Κεραμέως για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που ήδη μετρά απώλειες από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του νέου συστήματος


Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τονίζουν ότι το

Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει 2.192 επιτυχόντες σε σύνολο 4.265 διαθέσιμων θέσεων, δηλαδή

μένουν κενές 2.073 θέσεις κι αυτό όχι γιατί το επίπεδο σπουδών του δεν είναι υψηλό αλλά γιατί εξαιτίας της απόστασης από το κέντρο και του κόστους διαβίωση των φοιτητών, δεν το προτιμούν.


Για την αναστροφή αυτής της κατάστασης με τραγικά αποτελέσματα για το Πανεπιστήμιο, ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου ζητά τη λήψη άμεσων μέτρων και κυρίως της ανάκληση της απόφασης που έχει οδηγήσει στα παραπάνω αποτελέσματα.


“Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει 2.192 επιτυχόντες σε σύνολο 4.265 διαθέσιμων θέσεων, δηλαδή

μένουν κενές 2.073 θέσεις. Η κατάσταση αυτή θα παρουσιαστεί, από όσους θέλουν να πλήξουν

το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, ως “πρόβλημα”. Το “πρόβλημα” που έχουν τα περιφερειακά

Πανεπιστήμια δεν είναι ακαδημαϊκό αλλά οφείλεται στην αδυναμία των φτωχών οικογενειών

να στείλουν εκεί τα παιδιά τους. Είναι όμως υποχρέωση της Πολιτείας να στηρίξει οικονομικά τη

φοίτηση των νέων στα περιφερειακά Πανεπιστήμια, ενισχύοντας τις υπηρεσίες φοιτητικής

μέριμνας με μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων δωρεάν σίτισης και στέγασης. Τα Πανεπιστήμια

της περιφέρειας δημιουργήθηκαν ύστερα από δεκαετίες συνεχούς προσπάθειας και η

βιωσιμότητά τους αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας. Η παρούσα κατάσταση ωστόσο τα

δυσφημεί, δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία τους ενώ ενισχύει το υδροκέφαλο

σκεπτικό της συγκέντρωσης όλων των δραστηριοτήτων της χώρας στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Βραχυπρόθεσμα η κατάσταση αυτή θα οδηγήσει:


Σε μία βίαιη, χωρίς επιστημονικά κριτήρια, αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας.

Περιφερειακά Πανεπιστημιακά Τμήματα, με άριστες αξιολογήσεις, κινδυνεύουν να μείνουν

χωρίς φοιτητές/φοιτήτριες και σε μεταγενέστερη φάση χωρίς ακαδημαϊκό προσωπικό. Οι

προσπάθειες δεκαετιών θα χαθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και Τμήματα ενδεχομένως να

κλείσουν.

Η μείωση των φοιτητών/τριών και, κατ’ επέκταση η μείωση του ακαδημαϊκού και μη

προσωπικού της περιφέρειας, θα επιφέρει σημαντικό χτύπημα στην τοπική ανάπτυξη και

οικονομία και θα ενισχύσει την αστυφιλία.

 Στην οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών των υποψηφίων, προς όφελος των επιχειρήσεων

παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Στη δημιουργία μιας μεγάλης ομάδας ανειδίκευτων εργατών, χαμηλών οικονομικών

απαιτήσεων, πληττόμενης προφανώς από υψηλά επίπεδα ανεργίας που σταδιακά θα

εγκαταλείπει τις διεκδικήσεις της για αξιοπρεπή διαβίωση.

Απαιτούνται:

Η άμεση ανάκληση των σχετικών με αυτήν την κατάσταση διατάξεων.

Η Πολιτεία να σταθεί στο ύψος της συνταγματικής της υποχρέωσης για παροχή δωρεάν

παιδείας υψηλού επιπέδου στο έμψυχο δυναμικό της χώρας.

Η ενίσχυση των δομών της φοιτητικής μέριμνας στα περιφερειακά Πανεπιστήμια με

οικονομικούς πόρους και προσωπικό.

Ανάληψη της ευθύνης για τα παιδιά που έμειναν εκτός Α.Ε.Ι. ενώ κατέβαλαν μεγάλη

προσπάθεια και πέτυχαν υψηλές βαθμολογίες.

Ανάληψη της ευθύνης για τις ακαδημαϊκές κοινότητες που θα λειτουργήσουν φέτος σε άδειες

αίθουσες κατά την διδασκαλία των μαθημάτων πρώτου έτους”, αναφέρουν στην ανακοίνωση τους οι διοικητικοί υπάλληλοι.

 https://astraparis.gr/