6 Ιουλίου 2021

Δυό στο πάρτυ του ενός δισ. ευρώ για την σίτιση των προσφύγων
 Με εκπτώσεις της πλάκας, κάποιων… ψωροχιλιάδων ευρώ έκλεισε η… διαγωνιστική διαδικασία των υπηρεσιών σίτισης των προσφύγων και μεταναστών σε όλες τις δομές της χώρας, συνολικής δαπάνης για μια τετραετία πλέον του ενός δισ. ευρώ με τον ΦΠΑ, αν και εφόσον υλοποιηθεί και το δικαίωμα προαίρεσης για διπλασιασμό των σιτιζομένων.

Σήμερα, Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021, ο γενικός γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Πάτροκλος Γεωργιάδης έκανε δεκτό το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας, από το οποίο προκύπτει ότι… κέρδισαν τα δύο στα τρία επιχειρηματικά σχήματα, που αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι, ενώ το τρίτο έδωσε προσφορά μόνον για την Σάμο ακριβότερη κατά δύο λεπτά του ευρώ ανά μερίδα κι έμεινε εκτός… πάρτυ.

Έτσι, την δουλειά μοιράζονται:

1. Το σχήμα των εταιρειών ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ Α.Ε. – ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε.   που παίρνει – χωρίς αντίπαλο – την περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, με προσφορά ημερήσιας ατομικής μερίδας 6,88 ευρώ ή συνολικά με 120.537.600 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

2. Το σχήμα των εταιρειών HELLENIC-ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ – ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΕΠΕ-ΕΛΑΙΤΙΣ- OLYMPIC που παίρνει – χωρίς αντίπαλο – την περιοχή της Νότιας Ελλάδας, με προσφορά ημερήσιας ατομικής μερίδας 6,88 ευρώ ή συνολικά με 120.537.600 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Το ίδιο σχήμα παίρνει με προσφορά ημερήσιας ατομικής μερίδας 6,85 ευρώ την Λέσβο (60.006.000 ευρώ), τη Χίο (30.003.000 ευρώ), την Σάμο (30.003.000 ευρώ) και τα λοιπά νησιά (50.005.000 ευρώ). Ήτοι, σύνολο 290.554.600 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Οι άλλοι έδωσαν προσφορές δύο και τριών λεπτών ακριβότερες κι έμεινε ο ένας εκτός (ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε. – ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΝΤΡΗ Α.Ε. – ΑΜΒΡΟΣΙΑ CATERING Α.Ε. – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΚΟΡΔΑΛΛΗΣ) κι ο άλλος περιορίσθηκε στην Βόρεια Ελλάδα.

Ακολουθεί η απόφαση του γενικού γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής


https://astraparis.gr/