3 Ιουλίου 2021

Συνέντευξη για το Π.Μ.Σ "Βιοϊατρική Απεικόνιση και Ακτινοπροστασία"

 
Συνέντευξη του Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννη Τσούγκου, Διευθυντή του Π.Μ.Σ."Βιοϊατρική Απεικόνιση και Ακτινοπροστασία" σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος.