27 Μαΐου 2021

Έρχονται οι δίκες με τηλεδιασκέψεις και το ηλεκτρονικό πινάκιο

 

Στην προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, προϋπολογισμό περίπου 19 εκατ. ευρώ, για το έργο που θα κάνει δυνατές τις τηλεδιασκέψεις στα δικαστήρια της χώρας καθώς και την ηλεκτρονική ενημέρωση της πορείας των πινακίων, προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΑΕ).

Ο λόγος για τον διαγωνισμό έργο “Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα και παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των δικαστηρίων (Ηλεκτρονικό Πινάκιο)”.

Ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται στα 19,2 εκατ. ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ και το δικαίωμα προαίρεσης φυσικού αντικειμένου. Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020 (ΜΔΤ)”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 5η Ιουλίου 2021.

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα
Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης συστημάτων τηλεδιάσκεψης στα Δικαστήρια και Σωφρονιστικά Καταστήματα της χώρας. Εξαίρεση αποτελεί η πραγματοποίηση ελάχιστων τηλεδιασκέψεων κυρίως για κατάθεση μάρτυρα σε δίκες που διεξάγονται σε ευρωπαϊκές χώρες.

Τα συστήματα τηλεδιάσκεψης είναι ευρέως διαδεδομένα σε χώρες του εξωτερικού όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Αγγλία, η Ολλανδία, η Εσθονία και πολλές άλλες και χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στη δικαστική διαδικασία.

Με αυτόν τον τρόπο γίνεται εξοικονόμηση πόρων (φυσικούς και οικονομικούς) διευκολύνοντας ταυτόχρονα το έργο της δικαιοσύνης.

Στην Αγγλία χρησιμοποιείται ευρέως στην προκαταρκτική εξέταση (μείωση του χρόνου της διαδικασίας σε δύο ώρες), εξοικονομώντας ταυτόχρονα περίπου 13 εκατ. λίρες ετησίως λόγω μείωσης των μετακινήσεων των κατηγορουμένων.

Αντίστοιχα, στην Γερμανία υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες για ανήλικους και ευάλωτους μάρτυρες, οι οποίες αξιοποιούνται ειδικά στις δικαστικές υποθέσεις με εμπλοκή ανηλίκων.

Τέλος στην Αυστρία από το 2011, έχει γίνει καθολική εγκατάσταση και χρήση των συστημάτων σε όλα τα δικαστήρια και τις φυλακές της χώρας, διαθέτοντας.

Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης
Το αντικείμενο του έργου αποτελείται από δύο κύριες Δράσεις. Σκοπός της πρώτης Δράσης: “Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα”, είναι η εισαγωγή και αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης.

Το έργο αφορά στην υλοποίηση ενός δικτύου παροχής υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, καλύπτοντας τις ανάγκες των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων (Πρωτοδικεία, Εφετεία και Πταισματοδικεία), του ανακριτικού έργου (Πρωτοδικεία) και των αιτημάτων δικαστικής συνδρομής.

Πιο συγκεκριμένα τα συστήματα τηλεδιάσκεψης αναμένεται να εγκατασταθούν:

–    Σε δικαστικές έδρες του Άρειου Πάγου, και των Πολιτικών –Ποινικών Πρωτοδικείων και Εφετείων καθώς και σε Πταισματοδικείων.

– Σε πιστοποιημένους χώρους εντός των δικαστηρίων αλλά και εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων (αίθουσες κατάθεσης μάρτυρα),

– Σε ανακριτικά γραφεία και γραφεία που εξυπηρετούν αιτήματα δικαστικών συνδρομών

– Σε αίθουσες διοικητικών δικαστηρίων και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

– Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, οι μετακινήσεις μαρτύρων και κατηγορουμένων δημιουργούν πρόσθετα οικονομικά βάρη που επωμίζονται είτε οι πολίτες (πολιτικές δίκες) είτε το κράτος (ποινικές δίκες).

Ταυτόχρονα σκοπός είναι η ποιοτική αναβάθμιση του έργου της Δικαιοσύνης, ειδικά στις περιπτώσεις που απαιτείται κατάθεση ευάλωτων μαρτύρων (ανήλικοι) ή μαρτύρων που έχουν υποστεί εκφοβισμό (κακοποιημένες γυναίκες) και η δια ζώσης παρουσίας τους στο δικαστήριο ενδέχεται να διαταράξει την ψυχική τους υγεία και να επηρεάσει την διαδικασία διεξαγωγής της δίκης. Επιπρόσθετα η χρήση της τηλεδιάσκεψης θα επιταχύνει το ανακριτικό έργο καθώς και την εξυπηρέτηση των αιτήσεων δικαστικής συνδρομής.

Ενημέρωση της πορείας των πινακίων
Η δεύτερη Δράση: “Υπηρεσίες ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των Δικαστηρίων”, αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου θα γίνεται η δημοσίευση σε πραγματικό χρόνο της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των Δικαστηρίων της χώρας στο διαδίκτυο, στους ενδιαφερόμενους (δικηγόροι, πολίτες κλπ.).

Θα παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα άμεσης και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωσης της πορείας των πινακίων μέσω ειδικών εφαρμογών για κινητά και tablets, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικηγόρων, των διαδίκων και των εμπλεκομένων στις δικαστικές διαδικασίες στις αίθουσες των Δικαστηρίων.

Αυτές οι εφαρμογές θα υποστηρίζουν πολυκαναλική πρόσβαση στις προσωπικές συσκευές των ενδιαφερομένων, είτε μέσω κινητής τηλεφωνίας, είτε μέσω ασυρμάτου δικτύου σε συγκεκριμένους χώρους των δικαστηρίων.

Γι’ αυτό το λόγο θα προβλεφθεί η ανάπτυξη ασυρμάτου δικτύου πρόσβασης για το κοινό και τους δικηγόρους.

Πηγή capital.gr