17 Μαΐου 2021

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε... άγνωστά νερά Αύξηση αριθμού εισακτέων φοιτητών από το Σεπτέμβριο, με τη χαμηλότερη δυνατή βάση εισαγωγής. Σχεδιάζεται να εισαχθούν 1185 νέοι φοιτητές και φοιτήτριες στα Τμήματα της Μυτιλήνης, αλλά πόσοι θα μείνουν;

Κανείς δεν ξέρει πώς θα λειτουργήσουν οι ανακοινώσεις αργά χθες το απόγευμα από το Υπουργείο Παιδείας για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, έτσι όπως αυτές θα βρουν εφαρμογή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ιδιαίτερα στα Τμήματα της Μυτιλήνης.

Συγκεκριμένα χθες το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά την ανακοίνωση του προγράμματος των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων ανακοίνωσε τον αριθμό των εισακτέων ανά Πανεπιστημιακή Σχολή ή Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καθώς και τους συντελεστές βάσει των οπαίων καθορίζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής σε κάθε Πανεπιστημιακή Σχολή ή Τμήμα.

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ανέρχεται σε 77.415. Η κατανομή του αριθμού στα επιμέρους Τμήματα έγινε με βάση τις εισηγήσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για τον αριθμό των εισακτέων, υπό το πρίσμα και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου των μετεγγραφών.

Έγινε επίσης στη βάση της απόφασης για στήριξη τριών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ακριτικών περιοχών με αύξηση του αριθμού των εισακτέων (του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Αιγαίου).

Δεδομένων αυτών στα Πανεπιστημιακά τμήματα της Μυτιλήνης θα εισαχθούν στο Τμήμα Γεωγραφίας 219 νέοι φοιτητές και φοιτήτριες, στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 280, στο τμήμα Κοινωνιολογίας 235, στο Τμήμα Περιβάλλοντος 170, στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 153 και τέλος στο Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών 128. Συνολικά δηλαδή στα Τμήματα της Μυτιλήνης προβλέπεται να εισαχθούν 1185 νέοι φοιτητές και φοιτήτριες.


Οι συντελεστές τώρα, βάσει των οπαίων καθορίζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στα Πανεπιστημιακά Τμήματα της Μυτιλήνης είναι οι μικρότεροι δυνατοί. Υπενθυμίζεται ότι για την εισαγωγή υποψηφίων σε ΑΕΙ απαιτείται η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά Σχολή ή Τμήμα.

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής διαμορφώνεται από το μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που καθορίζεται από τα ιδρύματα.

Ο συντελεστής βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής, που έχει διαμορφωθεί στο εύρος μεταξύ 80% και 120%. Στην περίπτωση των Τμημάτων της Μυτιλήνης ο συντελεστής ορίσθηκε στο 80%. Δηλαδή αν ο μέσος όρος των επιδόσεων των υποψηφίων σε ένα από τα τέσσερα επιστημονικά πεδία είναι 10.000 μόρια, η ελάχιστη βάση εισαγωγής θα κινηθεί μεταξύ 8.000 και 12.000 μορίων στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Στην περίπτωση των Τμημάτων της Μυτιλήνης η βάση εισαγωγής θα είναι στο 80% του μέσου όρου των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο όπου υπάγεται το κάθε τμήμα.

Το πώς όλα τα παραπάνω θα λειτουργήσουν στα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αν θα ανακόψουν τη φθίνουσα αριθμητικά τουλάχιστον πορεία τους είναι ένα ερώτημα. Αν βέβαια θεωρήσουμε ότι τα όσα ανακοινώθηκαν από μόνα τους μπορούν να λειτουργήσουν σε αυτήν την κατεύθυνση.

https://www.stonisi.gr/