13 Μαΐου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Δυτικής Σάμου.

 


Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Δυτικής Σάμου , το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Δυτικής Σάμου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Δυτικής Σάμου  μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

1

Τούρκικα  για τον Τουρισμό (Α1-Α2) 

25

x


2

Δημιουργία Ιστοσελίδας 

50

x


3

Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες 

25

x


4

Αγροτική επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων 

25

x


5

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 

25

x


6

Τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτης: Υποχρεώσεις και δικαιώματα των κατοίκων της

 τοπικής κοινωνίας 

25

x


7

Χρηματοδοτικά προγράμματα /εργαλεία που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες 

10

x


8

Διοργάνωση τοπικών εκθέσεων με σκοπό την προβολή τοπικών παραδοσιακών 

προϊόντων με στόχο την δημιουργία ομάδων τοπικής δράσης 

    25

xΣε περιπτώσεις αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, τα τμήματα μάθησης θα υλοποιούνται μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».


Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:  

Τηλ. :22730 33235    22733 50871

Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Δυτικής Σάμου , Πλατεία Βαλασκατζή  Τ.Κ. 83200 

Email: kdvmdytikissamou@gmail.com

 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.