11 Μαΐου 2021

ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

  Από πληροφορίες το ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ερευνά από χθες την ακόλουθη καταγγελία :
ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΙΑ 
Σχετ. : Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27706 - ΦΕΚ 1823 Β' Από 29/4/2021
 
Διάφορες Λιμενικές Αρχές σε εφαρμογή του  άρθρου 3 της 
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27706 - ΦΕΚ 1823 Β' Από 29/4/2021 έχουν 
επιτρέψει τον κατάπλου σκαφών αναψυχής απευθείας από την Τουρκία 
χώρα η οποία παρουσιάζει μεγάλο υγειονομικό πρόβλημα και επιπόλαιη
έως επικίνδυνη διαχείριση αυτού και μάλιστα οι επιβαίνοντες είναι όλοι
Τούρκοι Υπήκοοι (Πληρώματα)
 
Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο (2) παράγραφος (β) της 
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27706 - ΦΕΚ 1823 Β' Από 29/4/2021 οι Λιμενικές
Αρχές Ζεας , Φλοίσβου , Περάματος και πιθανόν και άλλες Λιμενικές Αρχές
έδωσαν έγκριση προκειμένου να καταπλεύσουν  από Τουρκία η οποία είναι
χώρα για την οποία ισχύουν ειδικά περιοριστικά μέτρα (Παρ. 5 της
του άρθρου 3)
 
H παράγραφος (β) αναφέρει : 
 
β) Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά πλοία της
παρ. 1 εφόσον είναι κενά επιβατών και δεν προέρχονται από χώρες για
τις οποίες ισχύουν ειδικά περιοριστικά μέτρα, επιτρέπεται,
κατόπιν αδείας της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, ο κατάπλους τους αποκλειστικά:
 
Άρα στα σκάφη που φαίνεται να έχει δοθεί άδεια από την οικεία Λιμενική Αρχή Ελλιμενισμού
κατά παράβαση της ανωτέρω σχετικής τα οποία είναι :
 
MARINA ZEAS 
-
DAGUSHA V - Σημαία Cayman Islands  
CYRUS ONE - Σημαία Cayman Islands  
 
MARINA ΦΛΟΙΣΒΟΥ
-
NG 
GALA 
RENEGADE 
 
ΠΕΡΑΜΑ
-
PASA
PASA TOY
R.DARENBEN
 
Για του λόγου του αληθές σας επισυνάπτω για ένα από τα σκάφη το ίχνος του
στο σύστημα εντοπισμού πλοίων MARINETRAFFIC του AIS όπου είναι ξεκάθαρο
ότι το σκάφος αυτό έφυγε από το λιμάνι Gocek της Τουρκίας και κατέπλευσε με
το Τούρκικό πλήρωμα του στο Πέραμα .
 
Στη περίπτωση που δεν έχει δοθεί καμία απολύτως άδεια και τα σκάφη αυτά με τους
Τούρκους Πλοιάρχους τους κατέπλευσαν αυθαίρετα στην χώρα εν αγνοία των Λιμενικών
Αρχών .
 
Δηλαδή περίπου 10 σκάφη με Τούρκους Πλοιάρχους "εισέβαλαν" στις Μαρίνες
μας με το έτσι θέλω ;
 
Τι γίνεται στa Λιμεναρχεία στο Πέραμα , στη Ζεα και στο Φλοίσβο ;