19 Μαΐου 2021

Βάστρια... ένα βήμα πριν από τις συμβάσεις μίσθωσης.... Με το καλό η νέα δομή... Σύμφωνα με χθεσινή ανάρτηση στη "Διαύγεια" η διαδικασία του νέου ΚΥΤ στη θέση ¨"Βάστρια" προχωρά κανονικά... ένα βήμα πριν από τις συμβάσεις μίσθωσης!

Χθες αναρτήθηκε η απόφαση με τίτλο: 

Έγκριση πρακτικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου για την καταλληλότητα γεωτεμαχίων ευρισκομένων στην περιοχή «Βάστρια» (Πλάτη), μεταξύ των διοικητικών ορίων του Δήμου Μυτιλήνης και του Δήμου Δυτικής Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 

η οποία αναφέρει:

1. Αποδεχόμαστε ως έχει το με αριθ. 9169/14-5-2021 Πρακτικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου για την καταλληλότητα γεωτεμαχίων ευρισκομένων στην περιοχή «Βάστρια (Πλάτη)» μεταξύ των διοικητικών ορίων του Δήμου Μυτιλήνης και του Δήμου Δυτικής Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

2. Οι κύριοι των γεωτεμαχίων, καλούνται εντός προθεσμίας 30 ημερών σύμφωνα με την παράγραφο 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 993/10-12-2020 (ΑΔΑ:9ΧΓΚ46ΜΔΨΟ-ΔΑΓ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, να υποβάλουν στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης.

 

Δείτε την απόφαση στο επισυναπτόμενο αρχείο

 

 

Ανακοίνωση από την Παλλεσβιακη Ένωση

10 Δεκεμβρίου 2020 το Υπουργείο Μετ/σης & Ασύλου ανεβάζει στο διαύγεια την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση γεωτεμαχίων στην περιοχή Πλατη.
03 Φεβρουαρίου 2021 στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης η πρόσκληση αυτή περνάει ως "ανύπαρκτη" ώστε να μην έχουν δικαίωμα ψήφου στην δημιουργία Νέας Υπερδομής οι Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων της περιοχής (δεν υπήρχε λένε προσδιορισμός θέσης από το Υπουργείο...!!!) Από τις 22 Δεκεμβρίου 2020 όμως μέχρι 29 Δεκεμβρίου οι ιδιοκτήτες των γεωτεμαχίων είχαν ήδη καταθέσει εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Υπουργείο !!!!!
17 Μαϊου 2021 το Υπουργείο Μετ/σης & Ασύλου καλεί τους ιδιοκτήτες των γεωτεμαχίων της περιοχής να καταθέσουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης σύμφωνα με την παράγραφο 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 993/10-12-2020 (ΑΔΑ:9ΧΓΚ46ΜΔΨΟ-ΔΑΓ) "ανύπαρκτης" Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

https://www.lesvosnews.net/