24 Μαρτίου 2021

Παράταση πολεοδομικών ρυθμίσεων έως τέλος του 2022 Καταργείται η υποχρέωση συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτιρίου για δημόσιες συμβάσεις έργων. Έως Ιούνιο 2021 οι μελέτες των Δήμων για Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.

Tης Ναντίν Χαρδαλιά

Παράταση διάφορων πολεοδομικών ρυθμίσεων μέχρι τις 31/12/2022 προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας , που κατατέθηκε στη Βουλή. Οι διαδικασίες που αφορά η εν λόγω παράταση είναι οι εξής:

-προθεσμία έκδοσης της σχετικής πράξης έγκρισης για την ολοκλήρωση των εκκρεμών διαδικασιών έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων  ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης, που έληξε 3/3/2021

-προθεσμία ολοκλήρωσης της αναθεώρησης των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, που εγκρίθηκαν πριν τη δημοσίευση του ν.2508/1997 και λήγει στις 31/12/2021

-αναστολή της υποχρέωσης μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης πρατηρίων καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου, καθώς και των συνοδών χρήσεων αυτών με νόμιμη χρήση, κατόπιν αδείας που εκδόθηκε στο παρελθόν και επιβλήθηκε για λόγους αλλαγής των προβλεπόμενων χρήσεων γης και έληξε 31/12/2020.

Δείτε την τροπολογία εδώ


Με την ίδια τροπολογία παρατείνονται επίσης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 τα εξής:

-η καταληκτική ημερομηνία υποχρέωσης εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων από τους υπόχρεους δήμους, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης με υπουργική απόφαση

-ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων μηχανικών στις δικαιοπραξίες για τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητα ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, με ημερομηνία αυτοψίας από 1/1/2021 έως και 31/1/2021.

Με άλλες ρυθμίσεις προστίθεται στο νόμο για τα Προγράμματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και προγράμματα αναγνώρισης οδών, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας τροποποίησης εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης, ενώ επιτρέπεται η επέκταση των χιονοδρομικών κέντρων και των υφιστάμενων εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τη λειτουργία τους, σε εκτάσεις που διαχειρίζεται η δασική υπηρεσία.

Με την τροπολογία καταργείται παράλληλα η υποχρεωτική συμπλήρωση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτηρίου για την κατάρτιση δημόσιας σύμβασης έργων, μελετών κι υπηρεσιών που έχει ως αντικείμενο ακίνητο με κτίσματα. 

Η τροπολογία έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για το Ελληνικό, που ψηφίζεται αύριο Τρίτη. 

Πηγή: https://www.skai.gr/