22 Φεβρουαρίου 2019

ΑΝΕΔΑΦΙΚΟΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ-ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ 10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ


ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΡΑ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΓΟΡΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Το μοντέλο της παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης δραστηριοτήτων στα 10 Περιφερειακά Λιμάνια είναι σωστό, μόνο όταν εντάσσεται σε συνολικό σχέδιο Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής ενιαίο και για τα 10, για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Επειδή το παρόν νομοσχέδιο είναι πρωθύστερο, ανελαστικό και ανεδαφικό, δεν μπορούμε παρά να το καταψηφίσουμε. Κι αυτό γιατί:

1.       Χωρίς πλήρες σχέδιο λιμενικής πολιτικής. Πώς θα γίνει η επιλογή των δραστηριοτήτων που θα παραχωρηθούν; Θα λειτουργούν συμπληρωματικά ή ανταγωνιστικά τα 10 αυτά λιμάνια, και ιδίως εκείνα που μοιράζονται τον ίδιο θαλάσσιο χώρο; Δυστυχώς, με το παρόν νομοσχέδιο τα οδηγούμε είτε σε οικονομική δυσπραγία είτε σε έλλειψη ενδιαφέροντος για επενδύσεις.

2.       Ο Σύμβουλος που θα αποφασίζει για ποιές δραστηριότητες θα παραχωρούνται σε κάθε λιμάνι, ποιά συμφέροντα θα εξυπηρετεί; Του ελληνικού δημοσίου ή των επενδυτών;

4.       Ο Υπουργός ναι μεν διόρθωσε την απαράδεκτη διάταξη που όριζε το ελληνικό δημόσιο ως εγγυητή υπέρ του παραχωρησιούχου. Όμως η παροχή εγγύησης υπέρ του Οργανισμού Λιμένα δεν χρειάζεται, τη στιγμή που η ίδια εταιρία θα παρέχει τις υποπαραχωρήσεις. Ενδεχόμενα να αποτελέσει δαμόκλειο σπάθη και να οδηγήσει σε αποικιακού τύπου απαιτήσεις από τους επενδυτές.
5.       Ευχάριστη εξέλιξη το ότι ο Υπουργός δεν εξαιρεί πλέον την Κρήτη από την αρμοδιότητα της Γ.Γ. Νησιωτικής πολιτικής (αφού όμως με προηγούμενο νομοθέτημα την εξαίρεσε από το Μεταφορικό Ισοδύναμο) και εισάγει και το Μ.Ι. για τις Κρητικές επιχειρήσεις το 2ο εξάμηνο του 2019.
< Όμως δεν αρκεί αυτό για να υπερψηφίσουμε το παρόν σχέδιο νόμου.