23 Μαΐου 2018

‘’Όχι στην εγκατάλειψη της προσπάθειας για τη διατήρηση των χαμηλών συντελεστών ΦΠΑ. Επιβάλλεται να επανέλθουμε…’’


Προς: τους Βουλευτές Ν. Λέσβου, Χίου, Σάμου,
            το Πρόεδρο και Μέλη του Περιφ. Συμβουλίου Βορ. Αιγαίου
            τους Προέδρους και Μέλη των Δημ. Συμβουλίων Περιφ. Βορ. Αιγ. (ΠΒΑ)

Σχετ. Απόρριψη απ’ τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής της, υποβληθείσας από Βουλευτές Ν.Δ, Τροποποίησης (υπάρ. 1576/2) για ετήσια παράταση διατήρησης των συντελεστών ΦΠΑ, στα νησιά μας
ΚΚοι Βουλευτές, Πρόεδροι και Μέλη Περιφ. και Δημ. Συμβουλίων ΠΒΑ,
Πολλοί οι λόγοι και παράγοντες, πέραν του Μεταναστευτικού/Προσφυγικού (ΜΕΤ/ΠΡΟ), που συσσωρευτικά και διαχρονικά κατέστησαν δραματική την καθημερινότητα (δίχως.. προοπτική) της συντριπτικής πλειοψηφίας των Βορειοπελαγιτών, συνηγορώντας έμμεσα και άμεσα να επανέλθουμε, ίσως και με ‘’συμμαχίες’’ – με τους Κοινωνικούς Εταίρους (ΣΕΤΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ), τους Ερευνητικούς και Επιστημονικούς Φορείς (Τράπεζα Ελλάδος, Εθν. Στατιστική Υπηρεσία, ΙΝ-ΣΕΤΕ, ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, ΙΟΒΕ, ΚΕΠΕ, ΟΜΕΔ, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ), ΕΝΠΕ, ΚΕΔΕ, Επιμελητήρια
(Ξενοδοχειακό, Οικονομικό, Τεχνικό, Γεωτεχνικό, ΚΕΕΕ) Ευρωβουλευτές μας, Διεθνείς Θεσμικούς Φορείς (ΠΟΤ, Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού, ΟΟΣΑ), Όργανα ΕΕ κα – ζητώντας την κατάθεση νέας Τροπολογίας (με τη διαδικασία του κατεπείγοντος) σε Νομοσχέδιό του καθ’ ύλη αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών, προβάλλοντας το δεσπόζον, κυρίαρχο και δια-χρονο-χωρικό μας επιχείρημα της υπερβολικά μεγάλης (στα πάντα, εδώ και χρόνια) ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ/ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ της ΠΒΑ απ’ τις άλλες Νησιωτικές Περιφέρειες Νοτ. Αιγ., Κρήτης, Ιονίου και η όποια (υστέρηση), καθόλου… ‘’ακίνδυνη’’ και Εθνικά – πλήττει αργά αλλά σταθερά την Κοινωνική/Εδαφική Συνοχή και την Οικονομική Σύγκλιση – δημιουργώντας αρνητικές μη αναστρέψιμες καταστάσεις και όχι μόνο…
Τούτο το χάσμα μεταξύ της ΠΒΑ και των άλλων Περιφερειών πρέπει ‘’χθες όχι αύριο’’ να αντιμετωπισθεί, τόσο από τη Χώρα μας, όσο κι απ’ την ΕΕ, προκειμένου το συντομότερο δυνατόν να αμβλυνθεί, για ν’ αποφευχθούν, ο μη γένοιτο, τα χειρότερα…, ανάγκη άλλωστε συμβατή και με το ‘’Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την ειδική κατάσταση των νησιών (2015/3014 (KSP))’’
Τέλος, αν στην απίθανη περίπτωση αποτύχει και η δεύτερη προσπάθεια, δεν θα πρέπει να αποκλεισθεί η δια της νομικής οδού διεκδίκηση της διατήρησης των (όχι και τόσο…, συγκριτικά μ’ άλλες Χώρες Μέλη της ΕΕ, με συντελεστές ΦΠΑ, χαμηλά μονοψήφια ποσοστά, μέχρι και μηδενικά) χαμηλών συντελεστών ΦΠΑ (ή και επιστροφής τους στα προ του Σεπτ 2015 επίπεδα), προσφεύγοντας και στα Όργανα της ΕΕ και όπου αλλού πρέπει…
2. Παρατίθενται παρακάτω το σκεπτικό και οι λόγοι που συνηγορούν υπέρ της προαναφερθείσας πρότασης:     
2.1 Η υπόψη απόρριψη, αν και… αναμενόμενη, – ύστερα κι απ’ τα όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός, - προεικονίζοντάς την - σχετικά με το κλείσιμο της Αξιολόγησης και την έξοδό μας απ’ τα Μνημόνια/Πρόγραμμα, τον προσεχή Αύγουστο, (στην κεντρική του ομιλία στη Γ.Γ. Αιγ. και Νησ. Πολιτικής, μ’ ευκαιρία το κλείσιμο του 14ου Περιφ. Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση στο Βορ. Αιγ.) – εξέπληξε και αιφνιδίασε πολλούς. Και τούτο διότι οι δύο προηγούμενες παρατάσεις (ετήσια και εξαμηνιαία) διατήρησης των σημερινών (όχι και τόσο… ) ‘’χαμηλών’’ συντελεστών ΦΠΑ, είχαν συνδεθεί, δια στόματος Πρωθυπουργού, με το ΜΕΤ/ΠΡΟ
2.2 Σύμφωνα με διάχυτη ‘’την άλλη… άποψη’’ ορισμένων, ύστερα κι απ’ την κεντρική ομιλία, ήταν ότι στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία για την Κυβέρνηση η επίκληση του ΜΕΤ/ΠΡΟ, ως επιχείρημα παράτασης των χαμηλών συντελεστών ΦΠΑ κρίνοντας βέβαια εκ των υστέρων και εκ του αποτελέσματος, φάνηκε ότι δεν ήταν το ισχυρότερο και πιο επίκαιρο επιχείρημα και τούτο διότι (πέραν όλων των άλλων) θα μπορούσε (όχι καλοπροαίρετα) να συσχετισθεί/εκληφθεί αμφιμονοσήματα – η διατήρηση των συντελεστών ΦΠΑ – ως ‘’αντάλλαγμα’’ – για τη ‘’διαιώνιση’’ του ΜΕΤ/ΠΡΟ στα νησιά μας, ο μη γένοιτο!
2.3 Αλλά και πριν το ΜΕΤ/ΠΡΟ και πριν την Κρίση, εδώ στην ΠΒΑ, τα πράγματα δεν ήταν ποτέ ‘’ρόδινα’’. Άλλωστε τίποτα εδώ δεν ήταν και δεν είναι το ίδιο με την άλλη Ελλάδα. Ίδιες υποχρεώσεις/επιβαρύνσεις όλων σε όλα, και από 01.07.18 ακόμα πιο ίδιες’’ και στο… ΦΠΑ, αλλά όχι οι ίδιες ευκαιρίες, δυνατότητες, ευκολίες, μεγάλα γεγονότα, εμβληματικά έργα/υποδομές/ανωδομές, μεγάλες Αγορές/Επιχειρήσεις/Τζίροι κ.λπ
2.4 Πάντα στην ΠΒΑ, συγκριτικά μ’ άλλες ‘’αδελφές’’ νησιωτικές Περιφέρειες Ν. Αιγ, Κρήτης, Ιονίων, υπήρχε σοβαρή υστέρηση σ’ όλους τους Τομείς (α’γενή, β’γενή, γ’γενή), με τους δείκτες στην Οικονομία, Απασχόληση, Ανάπτυξη, Ποιότητα Ζωής, Δημογραφικό κ.α. να ‘ναι στο κόκκινο. Η όποια αύξηση ή νέα επιβάρυνση – δώρο στους Ανταγωνιστές – καθιστά τις δραστηριότητές της ΠΒΑ λιγότερο ανταγωνιστικές και ορισμένες και μη… βιώσιμες. Ήδη η υποτίμηση της Τούρκικης λίρας πλήττει το Τουρισμό μας και όχι μόνο…
2.5 Σε σύνολο Χώρας, ποτέ η ΠΒΑ δεν ξεπέρασε στο ΑΕΠ το 1,2 – 1,4%, στο ΦΠΑ το 0,3 – 0,5%, στις τουριστικές εισπράξεις το 0,4 – 0,7%. Για παράδειγμα οι τουριστικές εισπράξεις το 2014, η καλύτερη τουριστική χρονιά των τελευταίων χρόνων για την ΠΒΑ, ήταν περίπου 50 φορές μικρότερες της Περ. Βορ. Αιγαίου, 40 φορές της Περιφ. Κρήτης και σχεδόν 20 φορές της Περιφ. Ιονίων Νήσων, με τις διαφορές/αποκλείσεις τους να γίνονται ακόμα μεγαλύτερες μετά το 2015.
2.6.1 Αναμφίβολα μετά την Ύφεση η κατάσταση χειροτέρεψε. Μετά το Προσφυγικό (που μετεξελίθηκε σε) Μεταναστευτικό, τη μείωση CHARTERS, που προκλήθηκε (απ’ τα +30 το 2014 και 2015 την εβδομάδα, στα -10 το 2016, στα 16 το 2017, φέτος 17 με συρρικνωμένη την Τουριστική τους Περίοδο και όχι… ‘’γεμάτα’’, αφού οι επιβάτες τους μοιραζότανε και σ’ άλλα νησιά του Νοτ. Αιγ.) και κατάρρευση της κρουαζιέρας (απ’ τα 53 κρουαζιερόπλοια ετησίως το 2014 και το 2015, στα 29 το 2016, στα 5 το 2017 και κανένα φέτος), με τη συνακόλουθη κατάρρευση όλων των τουριστικών μεγεθών και δεικτών (π.χ. στα εισοδήματα, Τζίρους, Απασχόληση, Τουριστ. Εισπράξεις, Κατανάλωση κ.λπ.), επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο, για να καταστεί δραματική, ίσως (το οποίο απευχόμαστε) και μη αναστρέψιμη, με την υπερ-φορο-εισφορο-λόγηση – αναντίστοιχη προς την πλουτοδοτική φέρουσα ικανότητα Νοικοκυριών, Επαγγελματιών, Επιχειρήσεων – με τις φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόμενα, που μεσολάβησαν, καθώς και τις προκλητικά ανιστόρητες αναφορές της γείτονας Χώρας με τις ψυχροπολεμικές εντάσεις που ακολούθησαν στον Ευαίσθητο (και γεωπολιτικά) χώρο του Αιγαίου, κάθε άλλο παρά θετικό κλίμα, εικόνα και ψυχολογία ‘’καλλιεργείται’’, τόσο για τους ντόπιους, όσο και για τους επίδοξους επισκέπτες μας. 
2.6.2 Κι όλα τούτα, πέραν της Εθνοκτόνου Γραφειοκρατίας (και Πολυνομίας) –‘’Προκρούστη’’ προσδοκιών/επενδύσεων/απασχόλησης/εισοδημάτων/ποιότητας ζωής – γερασμένης (κουρασμένης) Δημόσιας Διοίκησης/Λογιστικού, Προβληματικού (δραματικού, δίχως υπερβολή) Κτηματολογίου ‘’καταπατητή’’ ιδιοκτησιών, ευθύνη της τότε… ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.- πολύ αργής (και δαιδαλώδους) απόδοσης Δικαιοσύνης, ανεπαρκών Υποδομών/Ανωδομών/Κατάρτισης, ‘’στο περίμενε’’ το Εθνικό Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό, απαγορευτικών Ναύλων, δίχως καθόλου πτήσεων χαμηλού ναύλου, αμέτρητων αντιαναπτυξιακών υπέρ τρίτων επιβαρύνσεων, έλλειψης ρευστότητας (capital controls) οριζόντιας υπέρ-φορο-εισφορολόγησης και περικοπών, κλειστών επαγγελμάτων (π.χ. βυτιοφόρων κα) κ.λπ. κ.λπ., βαρίδια για όλες τις Περιφέρειες /Προορισμούς, αλλά πολύ περισσότερο για τις Ευαίσθητες, μη Αναπτυγμένες, ούτε Προβεβλημένες, με χαμηλή Αναγνωρισιμότητα Περιφέρειες/Προορισμούς.
ΚΚ Βουλευτές, Πρόεδροι και Μέλη Περιφ. Και Δημ. Συμβουλίου,
2.7 Τα προαναφερθέντα είναι περισσότερο από πειστικά, δικαιολογώντας πλήρως τη δεύτερη προσπάθεια, κι αν χρειασθεί και τη μεθεπόμενη…, προσβλέποντας παραπέρα στις άμεσες ενέργειές σας για τη διατήρηση των (όχι και τόσο…) χαμηλών συντελεστών ΦΠΑ και ει δυνατόν και τη διατήρηση των Αντικειμενικών Αξιών, αν όχι μειώση τους.
Συνημ. 2 (δημοσιεύματα)                                                                                                                                                                 Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
                                                                                                                                                                                                              Περικλής Π. Αντωνίου, Μέλος του ΔΣ του Ξενοδ. Επιμελ. Ελλάδος (ΞΕΕ)                                                           Μυτιλήνη,