12 Απριλίου 2009

Ανακοίνωση της Καλλίστη Φέρρις προς τους επιβάτες σχετικά με την καθυστέρηση του πλοίου στο δρομολόγιο της παρασκευήςΑγαπητοί μας επιβάτες,θεωρούμε σκόπιμο μετά το πέρας της καθυστέρησης που δημιουργήθηκε για λόγους που δεν ευθύνεται η εταιρεία μας,να σας ενημερώσουμεκαι σας βεβαιώσουμε τα εξής:

Η 24ωρη εξαγγελθείσα δήθεν απεργία που εξελίχθηκε προς την εταιρεία μας ήταν παράνομη και αυθαίρετη βασιζόμενη σε εκβιαστικές απαιτήσεις του σωματείου των μηχανικών ΠΕΜΕΝ που προσπάθησαν να περάσουν συγκεκριμένες θέσεις για να δημιουργήσουν κλίμα εντυπώσεων λόγω προεκλογικής τους περιόδου.
Η εταιρεία μας έσπευσε καιπήρε άμεσα νομικά μέτρα ,καθότι δεν υπήρχε η παραμικρή συναίνεση στην απεργία αυτή από κανένα μέλος του πληρώματος.Τα μέτρα ανάγκασαν το εν λόγω σωματείο να υπαναχωρήσει ,ανεξάρτητα από τις εξαγγελίες που έκαναν στο τέλοςγια λόγους εντυπώσεων και που η εταιρεία μας επέλεξε να μην απαντήσει ώστε να μην εμποδιστεί περισσότερο η εξυπηρέτηση σας και αναγκαστούν οι Λιμενικές Αρχέςτου Πειραιά να προβούν σε σε βίαιη απομάκρυνση των προσώπων που δημιούργησαν την παρακώληση της συγκοινωνίας του πλοίου.

Η Καλλίστη Φέρρις θα συνεχίσει ακάθεκτη την προσφορά ποιοτικών και οικονομικών υπηρεσιών στο Νομό Σάμου ,αυξάνοντας σύντομα το στόλο της ,ανεξάρτητα από αν αντίθετες δυνάμεις προσπαθούν με κέθε μέσο να επιτεύξουν το αντίθετο επειδή οραματίζονται μια μονοπωλιακή και καταδυναστική κατάσταση για την Ικαρία τοτς Φούρνους και τη Σάμο.

Σας ευχαριστούμε για την στήριξη,υπομονή και επιμονή σας

Πρόστιμο αρκετών χιλιάδων ευρώ από την επιτροπή ανταγωνισμού σε Σαμιακές ναυτιλιακές εταιρείες

Μετά από ένα μεγάλο διάστημα η Εθνική Επιτροπή Ανταγωνισμού σε συνεδρίαση της έβγαλε την απόφαση που αφορούσε καταγγελία που έγινε σε βάρος ναυτιλιακών εταιρειών που έχουν έδρα τη Σάμο.

Η απόφαση ήδη βρίσκεται στο Εθνικό τυπογραφείο και αναμένεται η δημοσίευση της τις αμέσως επόμενες ημέρες Φ.Ε.Κ.

ITSA TRAVEL -V/S -ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1-0Η παραπάνω απόφαση ανοίγει τον δρόμο όχι μόνο στη Σάμο αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα αφού γίνεται πιλότος για τις επόμενες υποθέσεις που θα απασχολήσουν την Εθνική Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Οι μέρες του μονοπωλιακού σκηνικού στη Σάμο τελειώνουν με αυτή την απόφαση

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι στην επιτυχή έκβαση της υπόθεσης για το πρακτορείο ITSA TRAVEL συνέβαλε η εξαίρετος νομική παρουσία του Σαμιώτη Δικηγόρου κ. Δημήτρη Πετρούσκα ο οποίος με την άριστη νομική κατάρτιση συνέβαλε στην επιτυχή έκβαση της υπόθεσης . Η Εθνική Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο αρκετών χιλιάδων ευρώ στις Ναυτιλιακές Εταιρείες που έχουν έδρα τη Σάμο και τις αμέσως επόμενες ημέρες που θα δημοσιευθεί η υπόθεση θα αναρτήσουμε ολόκληρο το σκεπτικό της.

Η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για το πρόστιμο των 30.000 ευρώ στη Σαμιακή Τηλεόραση

Σήμερα ημέρα Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος Νέστορας Κουράκης και τα μέλη Εύη Δεμίρη, Ίρις Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης, Κωνσταντίνος Αποστολάς.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την έγκριση μεταβιβάσεως μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία ΣΑΜΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ιδιοκτητρίας του τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο Σ Α Τ Νομού Σάμου.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 24η Φεβρουαρίου 2009.
3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις:
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία υπάγεται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους.
ΙΙ. Το άρθρο 1 παρ. 13 και 14 Ν. 2328/1995, κατά το οποίο κάθε μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού στο σύνολό της ή μετοχών εταιρίας που κατέχει τέτοια άδεια σε ποσοστό που υπερβαίνει 2,5% του κεφαλαίου της, γνωστοποιείται στο Ε.Σ.Ρ το οποίο εγκρίνει τη μεταβίβαση ή υποχρεώνει τον αγοραστή προς μεταβίβαση αυτού.
Αιτιολογικό
Εν προκειμένω εκ των στοιχείων του φακέλου των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας ΣΑΜΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού ΣΑΤ Νομού Σάμου και του υποβληθέντος υπομνήματος, προέκυψαν τα ακόλουθα: Ο τηλεοπτικός σταθμός με τον διακριτικό τίτλο ΣΑΤ Νομού Σάμου είχε συμμετάσχει στην διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση αδείας λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής εμβέλειας και κατά το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 3051/2002 θεωρείται ότι λειτουργεί νομίμως. Η υπ΄αριθμ. 88/21.2.2006 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. δεν ενέκρινε την δια του υπ’ αριθμ.6911/11.2.2003 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Σάμου Νικολάου
1
Αλεξάνδρου Σταθάκιου γενομένη μεταβίβαση 440 μετοχών της εταιρείας ΣΑΜΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. από τον Νικόλαο Κατρακάζο στον Αλέξανδρο Καρπάθιο, υποχρεώνοντας τον αγοραστή προς μεταβίβαση των μετοχών σε τρίτον, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών. Η απόφαση κοινοποιήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό την 3.3.2006 δια τηλεομοιοτύπου, όπως προκύπτει εκ της υπό την αυτήν ημερομηνία επιβεβαιώσεως.. Ο ισχυρισμός του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθμού ότι έχει μεταβληθεί το νομικό καθεστώς επί τη βάσει του οποίου εξεδόθη η ως άνω απόφαση δεν ασκεί επιρροή διότι η μεταβολή του νομικού καθεστώτος δεν αναιρεί το κύρος της ως άνω αποφάσεως. Για την εν λόγω εκτροπή, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου. Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης και εκ των μελών ο Γιάννης Παπακώστας, κατά τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η οριστική διακοπή λειτουργίας του.
Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθμό με τις αποφάσεις 267/30.5.2006, 125/4.3.2008 διάφορες κυρώσεις, το πρόστιμο πρέπει να καθοριστεί στο ποσόν των 30.000 ευρώ. Μειοψήφησε η Εύη Δεμίρη, κατά την οποία το πρόστιμο θα έπρεπε να είναι 50.000 ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΣΑΜΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού ΣΑΤ Νομού Σάμου την διοικητική κύρωση του προστίμου των 30.000 ευρώ
Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:
1. Της εταιρείας ΣΑΜΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΣΑΤ Νομού Σάμου που εδρεύει στο Καρλόβασι Σάμου, με ΑΦΜ 094166940, Δ.Ο.Υ. Σάμου.
2. Του Γεωργίου Δανέζη του Σωτηρίου, με ΑΦΜ 015981076, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε κατά την 10η Μαρτίου 2009.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
2

Βόμβα Καμμένου: "Παυλίδης - Μανούσης ή και οι δύο πρέπει να μπούνε φυλακή"

ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΧΩΝΕΙΚαλά την βόμβα της ημέρας την πετάει ο Παναγιώτης Καμμένος που είναι και ο καθ ύλην αρμόδιος υφυπουργός στον ΥΕΝ!Για την υπόθεση του Μανούση και του Παυλίδη είπε ακριβώς αυτό που ισχύει με την διαφορά ότι δεν φοβήθηκε. Σε συνέντευξη του στην REAL NEWS λέει:"Ή ο Παυλίδης ή ο Μανούσης ή και οι δύο πρέπει να μπούνε στο Κορυδαλλό"!!!Σου λέει ότι δεν μπορεί και οι δύο να έχουν δίκιο. Κάποιος ψευδομαρτυρεί και κοροϊδεύει τον Ελληνικό λαό. Και αυτός πρέπει να περάσει τα κάγκελα. Μόνο που πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Ότι και οι δύο είναι στελέχη της Ν.Δ.
Αναρτήθηκε από troktiko