Σελίδες

10 Ιουλίου 2018

"Αναβάθμιση Κέντρων Υποδοχής & Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου", δαπάνη 15.000.000 € (εκ των οποίων 3.750.000 από εθνικούς πόρους)