24 Ιουνίου 2021

Τραπεζάκια έξω... στα λιμάνια Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, επιτρέπεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2021, η επέκταση του χώρου που έχει παραχωρηθεί σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -καφέ, εστιατόρια, κλπ- μέχρι και τη συμπλήρωση του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών σκίασης σε χερσαία ζώνη λιμένα. 

Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, στην οποία αναφέρεται πως στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επέκταση επιτρέπεται με αίτηση του ενδιαφερομένου η μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος της παραχώρησης απλής χρήσης μέχρι και 50% για τους μήνες εφαρμογής της ρύθμισης μετά από απόφαση του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευση λιμένα. 

Στο ίδιο άρθρο της τροπολογίας -Άρθρο 5: Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος- αναφέρεται πως με απόφαση του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, είναι δυνατή η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς αρμοδιότητας των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, είτε για ορισμένες ώρες της ημέρας είτε για το σύνολο της ημέρας καθώς και η προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης υπό την προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης και διέλευσης/στάσης/στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων και ατόμων με αναπηρία.

Σε λιμένες στους οποίους ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, η απόφαση εκδίδεται από το υπουργείο Ναυτιλίας.