15 Σεπτεμβρίου 2021

Προχωρούν οι διαδικασίες για τα αντιπλημμυρικά έργα σε Χίο και Λέσβο....στη Σάμο; Προχωρούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στη Χίο και τη Λέσβο από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καθώς υπογράφηκαν δύο μελέτες συνολικής αξίας 1,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε σήμερα την ένταξη της Πράξης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014- 2020», συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 876.125 ευρώ, καθώς και την ένταξη της Πράξης «Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας και Διευθέτησης Χειμάρρων Νήσου Χίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 966.179 ευρώ.