14 Μαΐου 2018

Ένας παράδεισος στο κέντρο του Κοκαρίου

 ...Αξιοθέατο για τους τουρίστες...είπατε τίποτα?