3 Αυγούστου 2017

Απόφαση δημάρχου Σάμου για τον ορισμό αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
Κάνουμε ανάρτηση την απόφαση του δημάρχου Σάμου σχετικά με τον ορισμό αντιδημάρχων αλλά και τι αρμοδιότητες μεταβιβάσει καθένα από αυτούς
Σύμφωνα με αυτή την απόφαση καθ ύλην αρμόδιος για θέματα καθαριότητας Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Πυθαγορείου Βασίλης Βαλκαμλής