26 Ιουλίου 2017

Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σάμου, το θέμα του «Τοπικού Χωρικού Σχεδιασμού».


Αν και δεν καταλαβαίνουμε τι θέλει να πει ο «ποιητής» στο επικείμενο θέμα συζήτησης στο Δ.Σ του Δήμου Σάμου, «Υποβολή της Πράξης ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ) ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ», πάραυτα προτείνουμε ως ευκαιρία για τους Δημοτικούς Συμβούλους να μη μείνουν μόνο στην υποβολή αλλά να εξετάσουν, σαφώς και να θίξουν, τη μη συμμετοχή κι άλλων δημοτικών συμβούλων στη σύνθεση της περιβόητης ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, by Αγγελόπουλος.

Προς υπενθύμιση αναδημοσιεύουμε το άρθρο μας:    

Στο χωροταξικό Σάμου συμμετέχουν εργολάβοι του νησιού με επιχειρήσεις Real estate; Καλά καταλάβαμε;

Πρόσφατα αναρτήσαμε μια απόφαση του δήμαρχου Σάμου , από αυτές τις περίεργες, που με μια δεύτερη ματιά αλλά και σκουντήματα φίλων επαναφέρουμε στην επικαιρότητα, αφού ή στραβά πάει ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε.

Στην απόφαση ο δήμαρχος ανακοινώνει την επιλογή του για τη ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η ομάδα αποτελείται από τους:

Θεµιστοκλή ∆ηµό̟πουλο 
Παναγιώτη Καλιαντά 
Εμμανουήλ Καρµανιώλο
Γεώργιο Μαλαγάρη 
Ιωάννη Παλαιοκαστρίτη
Νικόλαο Στεφανή
Σταµάτιο Τσολακάκη

Στα έχοντας υπόψη της απόφασης αναφέρονται: οι διατάξεις των περιπτώσεων δ’ και θ’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, «Πρόγραµµα Καλλικράτης (Φ.Ε.Κ. 87 τ.Α’/07-06-2010)», σύµφωνα µε τις ο̟ποίες: ο ∆ήµαρχος είναι ̟προϊστάµενος των υ̟πηρεσιών του ∆ήµου και συνιστά οµάδες εργασίας και οµάδες διοίκησης έργου.

Τι σημαίνει αυτό;

Όντως, ο δήμαρχος μπορεί να συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του δήμου, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Όμως οι ομάδες αυτές πρωτίστως αποτελούνται από:

1)ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
2)ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,
3)ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
4) Ή ΙΔΙΩΤΕΣ.

Προφανώς το διαζευκτικό ή, αναγράφεται ως δυνατότητα για τη συμμετοχή ιδιώτη στην ομάδα, και όχι στη σύσταση της ομάδας αμιγώς από ιδιώτες.

Έτσι, προκαλούνται οι εξής εύλογες απορίες;

·         Πως φτάσαμε στο ή ιδιώτες;
·         Εξαντλήσαμε τις πιθανότητες 1,2 και 3;
·         Πως, πότε, που και ποιος Δημοτικός Σύμβουλος προσκλήθηκε/ρωτήθηκε  για το ενδεχόμενο συμμετοχής του στο έργο Χωροταξικό Σάμος; ενόσω ο δήμαρχος σύμφωνα με την επικαιροποιημένη έκδοση του Καλλικρατικού Νόμου: Μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου Η περίπτωση αυτή προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3979/2011 (Α΄138).
·         Με ποιο τρόπο και πότε εξαντλήσαμε την προσπάθεια ανεύρεσης Υπαλλήλων του Δήμου για να συμμετέχουν στην ομάδα;
·         Με τους Υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα τι κάναμε; Ψάξαμε; Πιστεύουμε ότι οι επιλογές από το χώρο των δημοσίων υπαλλήλων είναι ανεξάντλητες.  

Τι σημαίνει Διοίκηση Έργου για τους ΟΤΑ και από ποιους απαρτίζεται;

Ο όρος Διοίκηση έργου όταν χρησιμοποιείται από τους ΟΤΑ, γίνεται στο πλαίσιο εφαρμογής ενός τεχνολογικού προγράμματος, σε δημόσια έργα υποδομών αλλά και σε κοινωφελή. Με μια αναζήτηση στη Διαύγεια διαπιστώσαμε ότι Ομάδες Διοίκησης έργου συστήνονται σε όλο το φάσμα της Δημόσιας Διοίκησης, και αποτελούνται κατά συντριπτική πλειοψηφία από ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι Η ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Σπανίως οι ΟΤΑ καταφεύγουν σε ιδιώτες, αφού εκτός από αρμοδιότητες έχουν και υποχρεώσεις, δη αυτό της διαφάνειας.


Άλλωστε, τόσοι εξειδικευμένοι επιστήμονες Σαμιώτες και μη, έμπειροι μεν άνεργοι δε, θα μπορούσαν να προσκληθούν για να συμμετάσχουν σε αυτή την ομάδα, σαφώς με σύμβαση εργασίας Ιδ.Δικαίου αλλά με διάθεση να εργαστούν, να ερευνήσουν, να καταγράψουν, να σχεδιάσουν, να παρουσιάσουν μια φρέσκια, ορθολογική και δίκαιη  χωροταξική αναδιάρθρωση της ΕΧΜ Σάμου (ΦΕΚ 100Δ’/1995).


Επιπλέον, κάθε ένας από τους Δημοτικούς μας Συμβούλους έχει εικόνα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή ή και ο χώρος δράσης του. Κάθε ένας από τους Δημοτικούς μας Συμβούλους θα μπορούσε να συνεισφέρει μέσα από το δικό του γνωστικό πεδίο στη δημιουργία μιας νέας χωροταξικής οργάνωσης για τον άνθρωπο και τον τρόπο ασκήσεως δραστηριοτήτων του μέσα στο χώρο και το περιβάλλον, πολύ περισσότερο, δεδομένου ότι γνωρίζει το τόπο που καλέστηκε να υπηρετήσει, στην έξυπνη κατανομή αυτών των δραστηριοτήτων προκειμένου να προληφθεί και να αποφευχθεί ο κίνδυνος υποβάθμισης του χώρου.
Εκτός κι αν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Σάμου δεν έχουν γνώσεις, (αν και θα μπορούσαν να έχουν αφού δε χρειάζεται κόπος αλλά τρόπος, δηλαδή λίγο ψάξιμο), άποψη και ειδικά θέση για το καυτό θέμα χωροταξικό.

·         Δηλαδή, δεν υπάρχει έστω κι άλλος ένας, αξιόλογος, ή έστω ενδιαφερόμενος Δημοτικός Σύμβουλος για να ασχοληθεί με το χωροταξικό;
·         Εάν ισχύει αυτή η περίπτωση τότε πως γίνεται αυτοί οι κκ ενώ έχουν πλήρη άγνοια ή αδιαφορία να παίρνουν αποφάσεις σε σοβαρά θέματα για τον τόπο μας;
·         Μήπως, ακόμη χειρότερα, απλώς υπογράφουν την εισήγηση ενός υπαλλήλου του Δήμου; Κι αν ναι, τελικά ποιος φέρει την ευθύνη για τα διάφορα ευτράπελα που έχουν γίνει και συνεχίζονται να γίνονται στο νησί; Ο Δήμος κι όποιον πετύχεις; Ο Υπάλληλος που απλά εισηγήθηκε; Ο υλοποιών  την απόφαση; Όλοι αυτοί; Εκτός και το γνωστό δε ξέρω, δεν είμαι ειδικός εξυπηρετεί στην αποποίηση μελλοντικών ευθυνών.
Μήπως ήρθε η ώρα πριν ψηφίσουμε τον όποιον υποψήφιο να ζητάμε βιογραφικό και επίδειξη διαπιστευτηρίων των γνώσεων του; 

Ωστόσο, αξιόλογοι συμμετέχοντες στο χωροταξικό θα μπορούσαν να είναι και οι θεσμικοί φορείς, όπως η Ένωση ξενοδόχων Σάμου & Ικαρίας, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Οινοποιοί με βλέψεις της ανάδειξης δημιουργίας επισκέψιμων οινοποιείων ως εναλλακτική μορφή τουρισμού, περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολιτιστικοί Σύλλογοι, Κοινωνικοί Σύλλογοι, κ.α.   Ποιος θα μας ενημερώσει;

·         Με ποιο τρόπο και γιατί επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες του νησιού που δραστηριοποιούνται σε αναλήψεις δημόσιων έργων και στο χώρο του Real estate;
·         Επίσης, ποιος είναι ο άγνωστος κύριος του οποίου άγνωστη είναι και η ιδιότητα;
·         Παρεμπίπτοντος, γιατί δεν αναγράφεται και η ιδιότητα των συμμετεχόντων στην ομάδα Διοίκησης έργου by Αγγελόπουλος;
·         Είναι κάποιος από τους συμμετέχοντες χωροτάκτης-πολεοδόμος; 
·         Γιατί από το Δ.Σ Σάμου συμμετέχει μόνο ο κος Ν.Στεφανής;
·         Ποια θέματα ακριβώς θα επεξεργάζονται αυτοί οι κύριοι τα οποία άπτονται του χωροταξικού σχεδιασμού; Σίγουρα δεν είναι μόνο τεχνικά αφού στην ομάδα αυτή περιλαμβάνεται ένας συμβολαιογράφος του νησιού.
·         Που είναι η σύμβαση ανάληψης του έργου; Έστω κι αν αυτή είναι αμισθί.
·         Η διευκρίνιση « η ομάδα δύναται να λειτουργεί εισηγητικά και προς τις αντίστοιχες επιτροπές ή όργανα του Δήμου» τι ακριβώς σημαίνει; Δύναται; Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό.
·         Γιατί η επιτροπή εισηγείται μόνο στο Δήμαρχο κι όχι και στο Δημοτικό Συμβούλιο;
·         Ποιος είναι ο επικεφαλής της ομάδας; Ο Δήμαρχος; Και γιατί όχι κάποιος άλλος, έστω Αντιδήμαρχος; 
    
Όσο για την επίκληση του ν. 3463/2006 και το Άρθρο 86 - Αρμοδιότητες του Δημάρχου στην παράγραφο 1 περίπτωση γ αναφέρεται ότι: ο Δήμαρχος Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής.

Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου την οποία αφήνουμε να διαβάσουν προσεκτικά όπως... οφείλουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου μας.

Όλοι συμφωνούμε ότι η ΕΧΜ Σάμου πρέπει να αναπροσαρμοστεί, να εκσυγχρονιστεί και να συμπορευθεί με τα νέα δεδομένα κοινωνικών αναγκών και αναπτυξιακών στόχων του νησιού. Όμως, γι αυτά τα σημαντικά ζητούμενα απαιτείται προέχοντος ομάδα δράσης με άποψη και γνώση των προβλημάτων που προέκυψαν από την αυστηρότατη, ομολογουμένως, Ειδική Χωροταξική Μελέτη Σάμου. Αυτή η ομάδα δε μπορεί να αποτελείται μόνο από τρίτους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ισχύον χωροταξικό Σάμου είναι πολύ δύσκολο να καταρριφθεί, αφού στα 8 χρόνια που διήρκησε η κατάρτισή του συμμετείχαν το 90% της αυτοδιοίκησης, οι θεσμικοί φορείς του τόπου αλλά και οι δημότες, γνωμοδότησαν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες οριοθετώντας τις Ζώνες προστασίας αλλά και το ΣτΕ το οποίο βασίσθηκε στη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ το Π.Δ εκδόθηκε μετά από  τρία χρόνια διοικητικών πήγαινε – έλα, το έτος 1995. Εκτός κι αν τότε ήμασταν άσχετοι;

Παρόλα αυτά, καλό θα είναι στους κυρίους μετέχοντες στην Ομάδα Διοίκησης έργου να επισημανθεί ότι η συνεργασία τους με το Δήμο Σάμου ανεξαρτήτως της αμισθί άρα εθελοντικής; συμμετοχής διέπεται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και το Διοικητικό Δίκαιο.

Ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι η αλλαγή των χρήσεων γης που επιφέρουν ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ή ΣΟΒΑΡΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΠΩΣ Η ΚΑΡΠΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ.

Καλά ξεμπερδέματα.