14 Ιουλίου 2017

Ερευνα ΟΟΣΑ στην Ελλάδα: «Αποδεκτό ένα δώρο σε δημόσιο υπάλληλο»


Η εκπαίδευση στα σχολεία για θέματα διαφθοράς, η κατάρτιση και η δημοσιοποίηση λίστας με όσους φοροδιαφεύγουν αλλά και η προστασία των πολιτών που καταγγέλλουν φαινόμενα διαφθοράς είναι οι τρεις δράσεις που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να αντιμετωπιστεί και να παταχθεί η διαφθορά, σύμφωνα με έρευνα που περιλαμβάνεται στην έκθεση της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς για το 2016 και διενεργήθηκε από τον ΟΟΣΑ.


Η έκθεση παρουσιάστηκε στο πλαίσιο διημερίδας που οργάνωσε η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφοράς και κατά την παρουσίαση δημοσιοποιήθηκαν και στοιχεία της σχετικής έρευνας αναφορικά με την αντίληψη που έχουν για τη διαφθορά οι πολίτες.

Στην έρευνα συμμετείχαν 1.002 άτομα άνω των 18 ετών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες δεν ήξεραν πού έπρεπε να απευθυνθούν για να καταγγείλουν φαινόμενα διαφθοράς, καθώς και ότι μεγάλο ποσοστό απάντησε ότι «ένα δώρο σε δημόσιο υπάλληλο ή δημόσιο λειτουργό είναι αποδεκτό». Τέλος, μόλις το 35% των ερωτηθέντων απάντησε ότι γνωρίζει την ύπαρξη της Γ.Γ. για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Εκτενής αναφορά έγινε στο νέο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για το «πόθεν έσχες», το οποίο διευρύνει τους υπόχρεους ενώ προβλέπει την υποβολή των δηλώσεων ηλεκτρονικά.

Στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης αλλά και στο γεγονός ότι οι δηλώσεις θα εξετάζονται από επιτροπή η οποία δεν θα απαρτίζεται κατά βάση από δικαστικούς αντιδρούν οι συνδικαλιστικές ενώσεις των δικαστών, οι οποίες έχουν προσφύγει και στη Δικαιοσύνη. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, κάποιοι δικαστές, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν υποχρέωση δεδομένης της δικαστικής εκκρεμότητας της υπόθεσης, υπέβαλαν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις «πόθεν έσχες». Συγκεκριμένα από τους 4.185 δικαστές που είναι υπόχρεοι, 352 υπέβαλαν δήλωση, 36 υπέβαλαν λανθασμένη δήλωση, ενώ 3.797 δεν υπέβαλαν καθόλου. Από τους 220 υπόχρεους δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπέβαλαν δήλωση 67, ενώ από τους 395 συμβούλους του ΝΣΚ, υπέβαλαν δήλωση 37.

Συνολικά υπεβλήθησαν πάνω από 170.000 δηλώσεις «πόθεν έσχες» (οι υπόχρεοι υπολογίζονται περί τις 200.000), ενώ, όπως επισημαίνεται από τη Γενική Γραμματεία, «για τις επόμενες χρήσεις η διαδικασία προβλέπεται περισσότερο απλοποιημένη, καθώς θα απαιτείται μόνο δήλωση των ετήσιων μεταβολών».Καθημερινή