7 Ιουλίου 2017

Ως νόμιμη έχει εγκριθεί η δαπάνη για τον βοσκό των Ιμίων – Τι αποκαλύπτει έρευνα της «δ»


Ως νόμιμη έχει κριθεί και μάλιστα από το έτος 2014 με την υπ’ αρίθμ. 39/2014 απόφαση του Β’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η δαπάνη ενίσχυσης του βοσκού των Ιμίων από τον Δήμο Καλυμνίων.
Πανελλήνιο σάλο προκάλεσε συγκεκριμένα προχθές η δήλωση του πρώην δημάρχου Καλυμνίων κ. Δημητρίου Διακομιχάλη, ότι του καταλογίστηκε πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ από το Ελεγκτικό Συνέδριο γιατί δήθεν παρανόμως ενίσχυε οικονομικά επί επτά χρόνια τον βοσκό, που πήγαινε στα Ίμια για να φροντίσει τα κατσίκια του.

«Μέχρι το 2002, ως δήμαρχος, κράτησα το βοσκό Αντώνη Βεζυρόπουλο στα Ίμια, εγκρίνοντάς του, με αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, ποσό 2 εκατομμυρίων δραχμών- σημερινά 6.000 ευρώ- το χρόνο, ώστε να μπορεί να καλύπτει τα έξοδα καυσίμων, πηγαινοερχόμενος με τη βάρκα του στις βραχονησίδες, που είναι απόσταση 6, 5μιλίων από το λιμάνι της Καλύμνου. Τα ποσά ήταν για να αγοράζει τροφή, να μεταφέρει νερό και να περιποιείται τακτικά τα κατσίκια, επιβεβαιώνοντας έτσι την ελληνική κυριαρχία, όπως έκανε επί χρόνια νοικιάζοντας τις βραχονησίδες από το δήμο. Διότι πρόκειται για δημοτική έκταση, σύμφωνα με Ιταλικούς, βρετανικούς, αμερικανικούς και τουρκικούς χάρτες που έχω», δήλωσε ο κύριος Διακομιχάλης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο «Blue Sky».
«Μετά τον Απρίλιο του 2004, και την αλλαγή, εν τω μεταξύ, της δημοτικής αρχής το 2002, ο βοσκός δεν πήγαινε, αφού δεν είχε την οικονομική στήριξη του Δήμου, ενώ ο ίδιος δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στα έξοδα. Δεν πάει πια… Ειδικά τώρα, που έχουμε γενικευμένη αμφισβήτηση του Αιγαίου. Επειδή ούτε το υπουργείο Εξωτερικών ούτε το υπουργείο Αιγαίου μπόρεσε να καλύψει το ποσό αυτό, που φαίνεται να οδήγησε στη… χρεοκοπία της Ελλάδας, μου καταλόγισαν ως μη νόμιμες δαπάνες 50.000 ευρώ.. Απαίτηση και μάλιστα εντόκως..», πρόσθεσε και σε άλλο σημείο της συνέντευξής του και ανέφερε ακόμα:
«Εγώ του πλήρωνα τα έξοδα. Αυτές τώρα οι δαπάνες είναι καταλογιστέες σε μένα. Με το σκεπτικό ότι δεν ήταν νόμιμα υλοποιημένες αυτές οι δαπάνες… Όταν ο βοσκός πήγαινε στα Ίμια τα τουρκικά πλοιάρια προσπαθούσαν να τον παρενοχλήσουν αλλά μέχρι εκεί. Σήμερα, δεν υπάρχει πλέον ζώσα ψυχή στα Ίμια».
Πώς έχει όμως η όλη υπόθεση;
Στο πλαίσιο κατασταλτικού ελέγχου που διενεργήθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στον Δήμο Καλυμνίων εκδόθηκαν φύλλα μεταβολών και ελλείψεων από τον Επίτροπο ο οποίος συμπεριέλαβε σ’ αυτά όλες τις δαπάνες που ήταν ανοίκειες.
Κατόπιν υπομνημάτων των υπόλογων το Β’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξέτασε συνολικά την υπόθεση και προχώρησε σε καταλογισμούς σε 20 υπόλογους, ενώ έκρινε ότι η συγκεκριμένη δαπάνη νομιμοποιήθηκε.
Σε ό,τι αφορά τους καταλογισμούς, που έχουν γίνει για άλλες δαπάνες οι υπόλογοι έχουν ασκήσει έφεση ενώπιον του VII Τμήματος, η οποία δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.
Στο επίμαχο κεφάλαιο της υπ’ αρίθμ. 39/2014 απόφασης του Β’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής:
«Περαιτέρω, στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του π.δ/τος 410/1995 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, Φ.Ε.Κ. Α’ 231) ορίζεται ότι:
«1. Η διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων ανήκει στην αρμοδιότητα των δήμων και των κοινοτήτων, κύρια μέριμνα των οποίων αποτελεί η προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων της. Στην αρμοδιότητα των δήμων και των κοινοτήτων ανήκουν ιδίως: α) η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία: … ιι) χώρων πρασίνου, βοσκοτόπων, υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων … ιβ) η προστασία, η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, των ιαματικών πηγών και των ήπιων μορφών ενέργειας…». Όπως προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις, στο ρυθμιστικό τους πεδίο εντάσσονται και οι ενέργειες του Δήμου για τη φύλαξη και προστασία περιοχών του, ώστε να καθίσταται δυνατή η εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων από την τοπική κοινωνία, καθώς και η προστασία και η συντήρηση των βοσκοτόπων. Με το Χ.Ε. 928, οικονομικού έτους 2002 του Δήμου Καλυμνίων, ποσού 5.870 ευρώ χορηγήθηκε αποζημίωση στον δημότη Αντώνιο Βεζυρόπουλο για τη φύλαξη της νήσου Ίμια για το έτος 2001. Η συγκεκριμένη δαπάνη προτείνεται από τον αναπληρωτή Επίτροπο ως μη νόμιμη για το λόγο ότι δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση οι προϋποθέσεις, που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 262 παρ. 2 του π.δ. 410/1995, ενώ δεν επισυνάπτεται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Ενόψει, όμως, των προαναφερθέντων, η ανωτέρω δαπάνη εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 1 εδ. α’ περ. ι) και ιβ) του π.δ. 410/1995, αφορώσα στην φύλαξη και προστασία περιοχής του Δήμου, ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων αυτής (ανάπτυξη της κτηνοτροφίας) από την τοπική κοινωνία. Περαιτέρω, εγκρίθηκε και βεβαιώθηκε από τα αρμόδια όργανα του Δήμου (βλ. την 30/20.3.2002 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Καλυμνίων, με την οποία ψηφίστηκε ισόποση πίστωση για τη διενέργεια της ως άνω δαπάνης). Ενόψει των ανωτέρω, η δαπάνη, που εντέλλεται με το προαναφερθέν χρηματικό ένταλμα, παρίσταται νόμιμη».


 Πηγή:www.dimokratiki.gr