5 Ιουλίου 2017

Με την ευγενική παραχώρηση χρήσης από το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου στο κέντρο μεταναστών

Από τη μια δεν υπάρχει οδηγός στο κέντρο υγείας Καρλοβάσου για να μεταφέρει ασθενείς και από την άλλη μας πέφτουν αρκετά φαίνεται τα οχήματα ......και τα παραχωρούμε στο κέντρο μεταναστών