21 Ιουλίου 2017

Ιαματικός τουρισμός: Στους Δήμους το ερωτηματολόγιο του ΕΣΠΑ


Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την χρηματοδότηση των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών έγινε τις προηγούμενες ημέρες καθώς εστάλη από το Υπ. Οικονομικών και Ανάπτυξης το ερωτηματολόγιο που παρουσίασε η κ.Ευγενία Φωτονιάτα στο ΔΣ του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας στις 22 Φεβρουαρίου στην Αθήνα.
Ο Σύνδεσμος συνιστά στα στελέχη που θα ασχοληθούν με την συμπλήρωση του αν έχουν την οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση να απευθυνθούν στον ΣΔΙΠΕ για διευκρινήσεις.Οι υποβολές των ερωτηματολογίων μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι 29.09.2017.Σχετικά με το ερωτηματολόγιο, το υπουργείο εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:Στο πλαίσιο της προετοιμασίας πρόσκλησης χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020), που αφορά στην αξιοποίηση των Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΙΦΠ), το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης και η Ειδική Γραμματεία Τομεακών Ε.Π., ΕΤΠΑ & ΤΣ προώθησαν προς όλους τους Δήμους της χώρας στοχευμένο ερωτηματολόγιο μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.Στόχοι της εν λόγω έρευνας είναι η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης των ιαματικών φυσικών πόρων (ΙΦΠ) της χώρας, η χαρτογράφηση των αναγκών ανάδειξης και αξιοποίησης τους καθώς επίσης και των αναγκών αναβάθμισης των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί η Ειδική