21 Ιουλίου 2017

Νέο πρόγραμμα στήριξης του Τ.Π.&Δανείων προς τους μικρούς Δήμους με τεχνικό σύμβουλο την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την υλοποίηση των επενδυτικών τους προγραμμάτων
Μετά από χρόνιο αίτημα της Αυτοδιοίκησης υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση ύψους 7.500.000 ευρώ μεταξύ της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων, για την υλοποίηση προγράμματος στήριξης των Ορεινών και Νησιωτικών Δήμων κάτω από 10.000 κατοίκους.

Στα πλαίσια του Προγράμματος το Τ.Π.& Δανείων επιχορηγεί την εκπόνηση μελετών και το κόστος υπηρεσιών για την ωρίμανση των έργων των μικρών νησιωτικών και όλων των ορεινών Δήμων της χώρας που, μέχρι σήμερα, αντιμετώπιζαν σοβαρές δυσκολίες για να υλοποιήσουν ακόμη και στοιχειώδη επενδυτικά προγράμματα, λόγω έλλειψης των κατάλληλων υποδομών σε τεχνικές υπηρεσίες και εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και περιορισμένων πόρων χρηματοδότησης.
Η  Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε αναλαμβάνει καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου του Τ.Π. & Δανείων, για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης και μεταξύ άλλων αναλαμβάνει:
την τεχνική υποστήριξη των δικαιούχων από το στάδιο προετοιμασίας υποβολής της αίτησης για την ένταξη στο πρόγραμμα επιχορήγησης έως και την ολοκλήρωση του έργου (helpdesk) και την υποβολή  έκθεσης αξιολόγησης στο Τ.Π. & Δανείων, το Δ.Σ. του οποίου και εγκρίνει την χρηματοδότηση της μελέτης.

Την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017, στα γραφεία του Τ.Π.&Δ, έγινε παρουσίαση συνολικά του Προγράμματος και συζήτηση για την καλύτερη εφαρμογή του.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν, ο Πρόεδρος του Τ.Π.&Δ. κ. Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γεώργιος Πατούλης, οι επικεφαλής των αντίστοιχων επιτροπών της ΚΕΔΕ κ. Μιχαήλ Αγγελόπουλος Δήμαρχος Σάμου και η κα. Αλεξάνδρα Σωτηριάδου Δήμαρχος Παρανεστίου, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ.κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος και Θεόδωρος Γκοτσόπουλος αντίστοιχα και το Μέλος του Δ.Σ., της ΚΕΔΕ και του Τ.Π.&Δ. κ. Δημήτρης Τσιαντής Δήμαρχος της Λίμνης Πλαστήρα.