20 Ιουλίου 2017

Έκτακτη Σύγκληση της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων τη Δευτέρα 24 Ιουλίου


Έκτακτη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα στις 24 Ιουλίου 2017, ώρα 13.30 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με θέματα:
1.Στάση του Σώματος των Δικηγόρων για τις βολές από την εκτελεστική εξουσία κατά της Δικαιοσύνης και του Κράτους Δικαίου
2.P.O.S.
3.Θέματα ΕΦΚΑ
4.Απόφαση 1577/2017 ΣτΕ (Τμήμα Γ) για ΔΟΑΤΑΠ
5.ΑΦΜ Ολομέλειας
(dslar.gr)