11 Ιουνίου 2017

Γερμανικός τουρισμός: Tι αλλάζει στα πακέτα διακοπών με την ευρωπαϊκή οδηγία


Ένα χρόνο προετοιμασίας για το νέο νομοθετικό πλαίσιο στα οργανωμένα ταξίδια, μετά και την ενσωμάτωση στο γερμανικό Δίκαιο της σχετική ευρωπαϊκής οδηγίας, έχει στη διάθεσή της η γερμανική τουριστική βιομηχανία.
Η νέα νομοθεσία θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται την 1η Ιουλίου του 2018 και η κυριότερη αλλαγή που επιφέρει είναι μια νέα κατηγορία ταξιδίου που αφορά τα συνδυαστικά ταξιδιωτικά πακέτα.
Πρόκειται για μία κράτηση που αφορά 2 διαφορετικά ταξιδιωτικά προϊόντα (όπως πτήση και διαμονή) από διαφορετικούς παρόχους, κυρίως από το διαδίκτυο, κάτι που όμως αναμένεται να επηρεάσει και τα ταξιδιωτικά γραφεία που πωλούν όγκο πακέτων διακοπών στη Γερμανία.
Τα τουριστικά γραφεία που δημιουργούν τέτοια πακέτα μπορούν να αποφύγουν τις ευθύνες τουρ οπερέιτορ πωλώντας προϊόντα από διαφορετικούς παρόχους ξεχωριστά. Στη συνέχεια, οι καταναλωτές θα μπορούν να πληρώνουν για τις 2 αποδείξεις σε μία πληρωμή.
Η δεύτερη σημαντική αλλαγή είναι ότι οι τουρ οπερέιτορ θα είναι σε θέση να ανεβάζουν τις τιμές των ταξιδιωτικών πακέτων έως 8% έως και 20 ημέρες πριν την ημέρα αναχώρησης εάν αποδείξουν ότι το κόστος τους αυξήθηκε. Το προηγούμενο όριο ήταν στο 5%. Ωστόσο, εάν το κόστος τους πέσει θα πρέπει να μειώσουν και τις τιμές των πακέτων.