8 Ιουνίου 2017

Επιχείρηση άλωσης της ανεξάρτητης αρχής λιμένων από το υπουργείο Nαυτιλίας


Τον διορισμό στενών συνεργατών του υπουργού Ναυτιλίας στη διοίκηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, δηλαδή της ανεξάρτητης αρχής η οποία εποπτεύει τη λειτουργία των λιμανιών της χώρας, προωθεί το αρμόδιο υπουργείο.

Συγκεκριμένο ο υπουργός Ναυτιλίας, Παναγιώτης Κουρουμπλής, στο πλαίσιο της προώθησης της διαδικασίας αλλαγής διοίκησης της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προτείνει για την θέση του προέδρου στενό συνεργάτη του ο οποίος είχε διοριστεί τον Ιανουάριο στη θέση ειδικού συμβούλου του υπουργείου.
Παράλληλα μεταξύ των μελών της νέας Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προωθείται επίσης ο διορισμός στενής συνεργάτιδας του υπουργού από την περίοδο θητείας του στο υπουργείο Υγείας. Σημειώνεται ότι η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ανήκει στις ανεξάρτητες αρχές που σημαίνει ότι πρέπει να έχει διακριτό ρόλο και πλήρη ανεξαρτησία από την κυβέρνηση και το υπουργείο.

Βάσει νόμου ο υπουργός έχει δικαίωμα να προχωρήσει στον διορισμό νέας διοίκησης με δεδομένο μάλιστα ότι η θητεία της σημερινής διοίκησης έχει λήξει και παρατάθηκε αυτοδίκαια μέχρι το διορισμό νέας σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο της Αρχής. Ωστόσο για την έγκριση του διορισμού της νέας διοίκησης απαιτείται αυξημένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Όπως αναφέρει ο σχετικός νόμος 4389/2016 η διοίκηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, επιλέγεται «από τη Διάσκεψη των Προέδρων, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με την περίπτωση η΄ του άρθρου 14 και του άρθρο 43 Α΄ του Κανονισμού της Βουλής (σ.σ. που παραπέμπουν σε πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων) και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων».

Αξίζει να αναφερθεί ότι το ζήτημα συζητήθηκε χθες απο την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.  Η επιτροπή εξέφρασε θετική γνώμη με τα κόμματα της κυβέρνησης να υπερψηφίζουν την πρόταση του υπουργού ωστόσο  απαιτείται η τελική έγκριση απο τη Διάσκεψη των Προέδρων.

Χ. Φλουδόπουλος -capital.gr