9 Ιουνίου 2017

Αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατέθεσε το Σωματείο Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί Σάμου


Κατά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Σάμου αλλά και κατά του Δήμου Σάμου προσφεύγει  το Σωματείο Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί Σάμου,ζητώντας την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης ,μεταξύ των άλλων νομικών επιχειρημάτων διαβάζουμε ότι το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3902  δεν αποτελεί λεωφορείο ιδιοκτησίας του Δήμου

Το εν λόγω αυτοκίνητο έχει περιέλθει στον Δήμο μετά από χρηματοδότηση εκπόνηση ολοκλήρωση προγράμματος αγοράς του -προμήθειας του ,μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης με φορέα τον πρώην Δήμο Βαθέος Σάμου ,θα έπρεπε δε ως εκ τούτου να υλοποιηθεί η εφαρμογή σύμφωνα με το σχετικό αυτό πρόγραμμα και να χρησιμοποιηθεί για την διασύνδεση του παραδοσιακού οικισμού Άνω Βαθέος και την μεταφορά των επισκεπτών -τουριστών προς το Άνω Βαθύ ,ουδεμία όμως συνάφεια έχει το ανωτέρω πρόγραμμα και ο φορέας του
Η αίτηση ακύρωσης κατατέθηκε με αρμόδιο δικαστικό επιμελητή στον Δήμαρχο Σάμου