19 Ιουνίου 2017

Από τα ψηλά βουνά της Σάμου στο σκάφος του καπτ' Ανδρέα ο Γιάννης Βέττας ...περίεργες συναντήσεις περίεργες και οι εξορμήσεις