21 Ιουνίου 2017

Ένα μπράβο στον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Ελισσαίο Μαυρατζώτη

Μετά από παρέμβαση του Προέδρου στο Πυθαγόρειο άστραψε ο τόπος από καθαριότητα