17 Ιουνίου 2017

Ενίσχυση των Διευθύνσεων Αστυνομίας Λέσβου, Χίου, Σάμου και Β΄ Δωδεκανήσου


Προκειμένου αντιμετωπισθούν πάγιες και ανελαστικές υποχρεώσεις, λόγω των αυξημένων
μεταναστευτικών ροών στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Λέσβου, Χίου, Σάμου και Β΄ Δωδεκανήσου

(για τις νήσους Λέρο και Κω), παρακαλούμε όπως, μέχρι
την 10.00΄ώρα της 17-06-2017, ανυπερθέτως,
αναφέρετε στη Διεύθυνση Αστυνομίας, στοιχεία προσωπικού υφισταμένων σας Υπηρεσιών
που στελεχώνουν τις Διμοιρίες Υποστήριξης ή έχουν εκπαιδευτεί για το σκοπό αυτό και
επιθυμούν να αποσπαστούν στις προαναφερόμενες Διευθύνσεις για χρονικό διάστημα τριών
μηνών με δυνατότητα επιπλέον παράτασης τριών μηνων, με έξοδα δημοσίου (πέραν των ήδη
αποσπασθέντων).
– Επισημαίνεται ότι απο τους επιθυμούντες θα επιλεχθεί συγκεκριμένος αριθμός,
προκειμένου αντικαταστήσουν τους ήδη αποσπασμένους στις εν θέματι Διεύθύνσεις, οι οποίοι δεν
επιθυμούν τη συνέχιση της αποσπασής τους και ως εκ τούτου θα επιστρέψουν στις Υπηρεσίες
τους.
Οι επιθυμούντες δύνανται να δηλώσουν και πέραν της μιας (1) Διεύθυνσης Αστυνομίας,
κατά σειρά προτίμησης.

http://eaynh.gr