2 Ιουνίου 2017

Καταργήθηκε η σκανδαλώδης ρύθμιση για καταληψίες αιγιαλού και παραλίας!


Σε κατάργηση της σκανδαλώδους ρύθμισης υπέρ των καταληψιών και καταπατητών αιγιαλού και παραλίας, προχώρησαν χθες με τροποποιητική Κοινή Υπουργική Απόφαση, ο υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Σκουρλέτης, η υφυπουργός Οικονομικών κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου και ο αναπληρωτής υπουργός, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάμελλος.

Όπως είχε αποκαλύψει η «δημοκρατική», οι τρεις υπουργοί με κοινή τους απόφαση για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β’ 1636/12.05.2017),  πέρα και έξω από τη νομοθετική τους εξουσιοδότηση και καθ’ υπέρβαση των προβλέψεων του Συντάγματος και του νόμου 2971/2001 περί προστασίας του κοινόχρηστου χώρου, ενέταξαν στο άρθρο 7 της αρχικής ΚΥΑ, ειδική χαριστική ρύθμιση μόνο για το έτος 2017 υπέρ εκείνων, που έχουν καταλάβει αυθαίρετα κοινόχρηστο χώρο στον αιγιαλό και στην παραλία και επιτρέπει την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης με τίμημα προσαυξημένο κατά 20%!
Η συγκεκριμένη ρύθμιση υπερέβαινε τις διατάξεις για την έκδοση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής και αποζημίωσης χρήσεως αυθαίρετης κατάληψης αιγιαλού και παραλίας και ουσιαστικά νομιμοποιούσε τους καταληψίες.
Επρόκειτο εξάλλου για μια προνομιακή μεταχείριση των παρανομούντων έναντι εκείνων που με νόμιμες διαδικασίες αιτούνται την μίσθωση χώρων στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαγωνισμών, ενώ το γεγονός ότι η ρύθμιση ήταν αόριστη ως προς τον χρόνο της κατάληψης επιτρέπει σε οποιονδήποτε οποτεδήποτε να εγκατασταθεί αυθαίρετα στον κοινόχρηστο χώρο φέτος και εν συνεχεία να τον… μισθώσει!!
Στην επίμαχη παράγραφο 7 του άρθρου 7 της ΚΥΑ αναφερόταν το εξής:
«7. Η Περιφερειακή Διεύθυνση / Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας οφείλει να τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο, στο οποίο καταγράφονται όλες οι συμβάσεις παραχώρησης με πλήρη στοιχεία, μέσω του οποίου γίνεται η συστηματική παρακολούθηση καταβολής του
ανταλλάγματος, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των εσόδων και η δημιουργία μητρώου αξιών τιμών των παραχωρούμενων χώρων.
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης το πρωτόκολλο αυθαίρετης χρήσης να είναι τουλάχιστον τριπλάσιο του ανταλλάγματος χρήσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση να αιτιολογείται η διαφορά. Είναι δυνατός ο συμβιβασμός σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 115α του π.δ. 11/1929, μέχρι ποσοστό 25%, κλιμακούμενο ως εξής:
• για ποσό από 2.001 έως 6.000 ευρώ μείωση κατά 5%
• για ποσό από 6.001 έως 12.000 ευρώ μείωση κατά 10%
• για ποσό από 12.001 έως 18.000 ευρώ μείωση κατά 15%
• για ποσό από 18.001 έως 24.000 ευρώ μείωση κατά 20%
• για ποσό από 30000 ευρώ και άνω μείωση κατά 25%.
Σε περίπτωση που ο μισθωτής αποδεικνύεται ότι έχει καταλάβει αυθαίρετα το χώρο πριν τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης επιτρέπεται, μόνο για το έτος 2017 η σύναψη σύμβασης εφόσον πληροί τους υπόλοιπους όρους και προϋποθέσει, καταβάλλοντας στο καθορισθέν
μίσθωμα, προσαύξηση ύψους 20% επί του συνόλου του ετήσιου ανταλλάγματος».
Την 31η Μαϊου 2017 οι τρείς Υπουργοί εξέδωσαν, όπως αποκαλύπτει σήμερα η «δημοκρατική»: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454Β΄/11-05-2017 απόφασης  ΚΥΑ περί «Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» (ΦΕΚ 1636Β΄/12-05-2017)».
Στην τροποποιητική ΚΥΑ έχει απαλειφθεί εντελώς η συγκεκριμένη πρόβλεψη.
Η παράγραφος 7 του  Άρθρου 7 της ΚΥΑ αντικαθίσταται συγκεκριμένα ως εξής:
«7. Η Περιφερειακή Διεύθυνση/Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας οφείλει να τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο, στο οποίο καταγράφονται όλες οι συμβάσεις παραχώρησης με πλήρη στοιχεία, μέσω του οποίου γίνεται η συστηματική παρακολούθηση καταβολής του ανταλλάγματος, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των εσόδων και η δημιουργία μητρώου αξιών τιμών των παραχωρούμενων χώρων». Πηγή:www.dimokratiki.gr