6 Μαΐου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
                               
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

                                                                                                         
       Το Λιμεναρχείο Σάμου σας γνωρίζει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1474/28-04-2017 απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  με θέμα την ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 21 « ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΛΑΝΤΖΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ»(ΑΔΑ:ΩΧ0Σ4653ΠΩ- ΥΔΑ).            
    Η Υπηρεσία μας βρίσκεται στην διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου για παροχή τυχόν διευκρινήσεων.

                                                               

                                                                                                                     Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ


                                                                                                        Αντιπλοίαρχος   Λ.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΗΣ Νικόλαος