5 Μαΐου 2017

Επίσκεψη της Προξένου μας στη Σμύρνη κ.Αργυρώ Παπούλια στην 'Εφεσσο


Επίσκεψη στο μοναδικό αρχαιολογικό χώρο της Εφέσου (30.4.2017). Τόπος χιλιάδων ετών ιστορίας με πολλές ελληνικές επιγραφές. Στην ακμή της ο πληθυσμός της πόλης ανερχόταν σε 250.000. Μέχρι σήμερα έχει ανακαλυφθεί μικρό ποσοστό της πόλης