13 Μαΐου 2017

Ένταξη δικαιούχων του ΚΕΑ ως ωφελούμενοι στο ΤΕΒΑ

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή
5/5/2017 άνοιξε η πλατφόρμα για την
τροποποίηση των αιτήσεων του ΚΕΑ, με
την οποία οι δικαιούχοι μπορούν να
δηλώσουν ότι επιθυμούν να λαμβάνουν
τρόφιμα & άλλα είδη υλικής βοήθειας από
το ΤΕΒΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της
υπ'αριθμ. Δ23/οικ.17108/875/2017 - ΦΕΚ 1474/Β/28-4-2017
Υπουργικής Απόφασης, την οποία σας
επισυνάπτουμε.


Η τροποποίηση μπορεί να γίνει είτε μέσω
των Δήμων και των ΚΕΠ, είτε απευθείας
από τον δικαιούχο και ο αιτών/ούσα
επιλέγει το πεδίο που είναι διαθέσιμο
στην φόρμα της αίτησης του ΚΕΑ όπως
απεικονίζεται παρακάτω:

Μόλις ο χρήστης επιλέξει ότι επιθυμεί
να συμμετάσχει στο ΤΕΒΑ, πρέπει να
επιλέξει και τον Κοινωνικό Εταίρο και
το Σημείο Διανομής από όπου επιθυμεί να
εξυπηρετείται (όπου αυτά είναι
διαθέσιμα), από σχετική λίστα επιλογών
ανάλογα με τον Δήμο κατοικίας του
νοικοκυριού.