19 Μαΐου 2017

Βέτο από τους ξενοδόχους της Λέσβου Στο σχεδιασμό τουριστικής προβολής που ετοίμασε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου


Η Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου με έγγραφο της δηλώνει ρητά ότι διαφωνεί με το σχεδιασμό για την τουριστική προβολή που ετοίμασε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την φετινή χρονιά. Το έγγραφο που δόθηκε χθες στην δημοσιότητα, απευθύνεται στην νέα εντεταλμένη σύμβουλο σε θέματα τουρισμού Αγγελική Σαραντινού, αποτελεί ένα πολύ μεγάλο άδειασμα της Περιφερειακής Αρχής και φυσικά της πολιτικής που αυτή ακολουθεί στο θέμα της τουριστικής προβολής
. Είναι γνωστές οι τριβές μεταξύ της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου και της Περιφερειακής Αρχής, από την εποχή που αρμόδιος για τα θέματα τουρισμού ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου Νίκος Κατρακάζος.

Το έγγραφο της Ένωσης Ξενοδόχων απαντά στην πρόσκληση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προς τους φορείς του τουριστικού κλάδου να εκφράσουν την σύμφωνη γνώμη τους προς τον εκπονηθέντα σχεδιασμό. Η Ένωση απαντά σημείο προς σημείο στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και στην ουσία απορρίπτει το σύνολο των προτάσεων που παρουσιάζονται. Με εξαίρεση την συνεργασία με tour operators και την χρηματοδότησης τους για να φέρουν τουρίστες στην Λέσβο και τα άλλα νησιά της Περιφέρειας.

Το πλήρες κείμενο της απάντησης της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου έχει ως εξής:

Αρχικά σημειώνουμε ότι δεν έχουμε λάβει το πλήρες κείμενο του έργου «Σχεδιασμός – Παρακολούθηση - Εποπτεία δράσεων Τουριστικής Προβολής της ΠΒΑ», όπως άλλωστε συμφωνήθηκε στην παρουσίασή του και κατά συνέπεια δεν έχουμε πλήρη εικόνα.

Για την αξιολόγηση μιας πρότασης διαφημιστικής προβολής, θα πρέπει να γνωρίζουμε τους στόχους αυτής. Δυστυχώς, απουσιάζει η στοχοθέτηση, τόσο σε επίπεδο γεωγραφικών όσο και σε επίπεδο προϊοντικών αγορών. Επίσης, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δε γίνεται πουθενά αναφορά στην αγορά της Τουρκίας, η οποία είναι από τις σημαντικότερες για τα νησιά μας.

Οι προτάσεις, στο σύνολό τους,  χαρακτηρίζονται από γενικότητες και αοριστολογίες και είναι προφανές ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη (ή αγνοείται) το μείγμα της πελατείας το νησιού και το σύστημα διανομής του τουριστικού προϊόντος μας στις αγορές του

Ειδικός σχολιασμός

α.  Website για την καµπάνια   «Στον Αστερισµό  των   Νησιών  Βορείου   Αιγαίου», συνολικής δαπάνης 25.000€.

Δεν πιστεύουμε ότι χρειάζεται ειδικό website για την όποια καμπάνια, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα καλό website για όλα τα νησιά. Με την ευκαιρία, σας υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει ένα κενό σε επίπεδο branding, που αφορά σε κάθε νησί χωριστά και όχι στην ΠΒΑ. Κανείς δε λέει ότι θα πάει διακοπές στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αντίθετα, ονομάζει συγκεκριμένο νησί.

β. Καταχωρήσεις, advertorials σε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα της Ελλάδας και του εξωτερικού, συνολικής δαπάνης 100.000€.

Οι καταχωρήσεις και τα advertorials, χωρίς τη στοχοθέτηση και αγνοώντας τις χρονικές στιγμές που αποφασίζουν οι πελάτες ανά αγορά, ελάχιστη έως καθόλου συμβολή θα έχουν.

γ.  Ταξιδιωτική   κάρτα   προνοµίων   και   ενηµερωτικό   δίπτυχο,  συνολικής   δαπάνης 9.000€.

Ποια είναι τα προνόμια που παρέχει η ταξιδιωτική κάρτα και ποιος τα χορηγεί; Επιεικώς άστοχη επιλογή.

Να γίνει προσπάθεια προώθησης των νησιών σε συνεργασία µε tour operators, µε ιδιαίτερη στόχευση σε όσους ασχολούνται µε εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες.  Για  τα  νησιά  µας   έχει  ιδιαίτερη  σηµασία  να  δοθεί  έµφαση   και υποστήριξη στην επαφή µε κανάλια διανοµής του τουριστικού προϊόντος, πέρα από τη δηµοσιογραφική προβολή. Αξιοποιώντας  τις  επαφές του ΕΟΤ, σε συνεργασία µε τα γραφεία εξωτερικού, µπορούν:
Η προσπάθεια προώθησης των νησιών σε συνεργασία με tour operators μπορεί και πρέπει να γίνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, αξιοποιώντας το κονδύλι που ήδη έχει προϋπολογίσει το Υπουργείο Τουρισμού, για συνδιαφήμιση με τους tour operators.

α) να οργανωθούν παρουσιάσεις του τουριστικού προϊόντος των  νησιών µε έµφαση στις δραστηριότητες, στις αγορές ενδιαφέροντος, σε συνεργασία µε τα γραφεία ΕΟΤ εξωτερικού.  (π.χ. Ολλανδία,  Μεγάλη  Βρετανία,  Γερµανία,  Ρωσία,  Ιταλία,  Πολωνία Ινδία, Κίνα, Αυστραλία, Ηνωµένες Πολιτείες κ.λ.π).

Ποιος φτιάχνει τις παρουσιάσεις, ποιο το περιεχόμενο, ποια η χρονική στιγμή και, προς Θεού, να κρατήσουμε το μέτρο, διότι τα νησιά μας δεν προσδοκούν αυτή τη στιγμή να προελκύσουν πελάτες από Ινδία και Κίνα… , ενώ από Τουρκία οι προσδοκίες είναι μεγάλες.

β) να οργανωθούν διαδικτυακοί διαγωνισµοί και διαδικτυακά σεµινάρια (webinars) µε αντικείµενο τα νησιά του Βορείου Αιγαίου από τα γραφεία ΕΟΤ εξωτερικού.

Ποιο το περιεχόμενο των διαγωνισμών, ποια τα έπαθλα, και ποιο το περιεχόμενο των webinars

γ) να οργανωθούν fam trips για Τour Οperators που θα ενδιαφέρονταν να αναπτύξουν συνεργασίες, συνολικής δαπάνης 30.000€.

Ποιοι είναι αυτοί οι Τour Οperators και ποιος τους επιλέγει;

δ)  να  συµπεριληφθούν τα  νησιά  της  Π.Β.Α. στις συµφωνίες που γίνονται µε  tour operators.

Αυτό να το πείτε στο Υπουργείο Τουρισμού.

Να συνεχισθεί  η πρακτική  παραχώρησης δωρεάν περιπτέρου  για  τα νησιά  της Π.Β.Α  στις  εκθέσεις  εξωτερικού  (π.χ. WTM,  INWETEX,  VAKANTIEBEURS,  ITB, MITT, IFT, IMTM) στις  οποίες  συµµετέχει  ο  ΕΟΤ.  Η ∆/νση  Τουρισµού  της  Π.Β.Α. µπορεί να   συνεργασθεί  µε  τα  κατά   τόπους  Γραφεία  ΕΟΤ   για  τη διοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων που θα προβάλουν τα νησιά ως τιµώµενους προορισµούς κατά τη διάρκεια των εκθέσεων.
Η προβολή των νησιών ως τιμώμενων προορισμών κατά τη διάρκεια των τουριστικών εκθέσεων, δεν προσθέτει τίποτα το ιδιαίτερο, πέρα από photo opportunities και ανούσια δελτία τύπου. Αυτό που θα έχει ενδιαφέρον είναι η διοργάνωση Β2Β συναντήσεων στοχευμένα με media, travel agents και λοιπούς influencers.

Να συµπεριληφθούν τα νησιά της Π.Β.Α. στην γενικότερη διαφηµιστική καµπάνια του  ΕΟΤ  (π.χ. εκθέσεις,  social media, VisitGreece, videos, τουριστικούς  οδηγούς -συγκεκριµένα, να υλοποιηθεί η έκδοση  του τουριστικού οδηγού για τα νησιά µας για τον οποίο είχαµε στείλει στον ΕΟΤ το 2015 πλούσιο φωτογραφικό), καθώς επίσης να σταλεί φωτογράφος του ΕΟΤ στα νησιά µας, προκειµένου να εµπλουτίσουµε το φωτογραφικό υλικό των προορισµών µας.
Τι εννοείτε να συμπεριληφθούν τα νησιά στη γενικότερη διαφημιστική καμπάνια του ΕΟΤ;   Είναι ήδη !!

Με τη συνεργασία  των  γραφείων  ΕΟΤ  εξωτερικού  να  οργανωθούν roadshows σε Ευρωπαϊκές πόλεις και στις Βαλκανικές αγορές. συνολικής δαπάνης 100.000€.

Σε ποιες πόλεις θα οργανωθούν τα road shows, ποιοι θα συμμετέχουν, τι θα περιλαμβάνουν και πώς προϋπολογίστηκε η δαπάνη των 100.000 ευρώ χωρίς να υπάρχει στοχοθέτηση;

Να   γίνει   παραγωγή  δύο   (2)   τηλεοπτικών   ντοκιμαντέρ  (13   & 26   λεπτών αντιστοίχως, έτοιµα  για  την τηλεόραση), τα οποία  θα διανεμηθούν  κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής καμπάνιας µας προς 2.500 τηλεοπτικά κανάλια στην Ευρώπη και Ρωσία.  Γλώσσες παραγωγής:  Ελληνικά,  Αγγλικά  και  Ρωσικά,  συνολικής  δαπάνης 200.000€.

Η παραγωγή των 2 τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ, αν υποθέσουμε ότι αυτό μπορεί να είναι μια από τις προτεραιότητές μας, δε μπορεί να αγνοεί την τούρκικη γλώσσα και αν είναι να σταλεί στην Ευρώπη και γιατί όχι και στην Τουρκία;  προς τι η παραγωγή στα ελληνικά; Επίσης, τηλεοπτικά κανάλια τα οποία θα μας διαθέσουν δωρεάν χρόνο 13 και 26 λεπτών αντιστοίχως, είτε δεν υπάρχουν είτε δεν έχουν την παραμικρή τηλεθέαση. Επίσης, δε μας ενδιαφέρουν γενικώς και αορίστως τα 2500 τηλεοπτικά κανάλια, αλλά μας ενδιαφέρουν μερικά κανάλια τοπικής εμβέλειας που εκπέμπουν σε περιοχές με τις οποίες υπάρχει απευθείας αεροπορική σύνδεση με το νησί μας.

Να γίνει  παραγωγή στοχευµένων Web-clips και  spots για τη  Χίο, τη  Σάµο, την Ικαρία, τη Λήµνο  και τη Λέσβο (1-3 λεπτών, έτοιµα για το διαδίκτυο) τα οποία θα διαχυθούν κατά τη διάρκεια της Multi-Media Press Release Campaign (Internet, Social Media και  έντυπα) προς 120.000 δημοσιογράφους  και  22.000 news-rooms.
Γλώσσες παραγωγής: Ελληνικά, Αγγλικά και Ρωσικά, συνολικής δαπάνης 40.000€.

Η οποιαδήποτε διαδικτυακή προβολή, θα πρέπει να έχει μια ελάχιστη υποστήριξη από ιστοσελίδες που προβάλλουν τα νησιά μας, παράλληλα με την συνεχή παρακολούθηση και επικαιροποίηση του περιεχομένου από ειδικούς συνεργάτες που γνωρίζουν τον προορισμό κι όχι από "επαϊοντες επί παντός επιστητού".

Να προωθηθούν ταξίδια φιλοξενίας διάσηµων προσωπικοτήτων στα νησιά, έτσι ώστε  να  έρθουν στο  επίκεντρο  της  δημοσιότητας  για  θετικούς  λόγους,   χωρίς  να γίνεται σύνδεση µε το προσφυγικό ζήτηµα.
Γενική και αόριστη πρόταση. Αν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις με όνομα και επώνυμο των διάσημων προσωπικοτήτων, παρακαλούμε να τεθούν υπόψη μας. Εκτός του ότι αυτό κοστίζει παρά πολύ και εσείς το θεωρείτε δωρεάν!

Να γίνει επαφή µε την Οµογένεια και να υπάρξει άµεση σχέση  µε τους οµογενείς σε όλη  την  Υφήλιο. Συµµετοχή,  µε  την  συνεργασία  του  Ε.Ο.Τ.,  σε  φεστιβάλ  των Ελλήνων οµογενών στο εξωτερικό (Αµερική, Αυστραλία ,Γερµανία κλπ). Προώθηση των διαδικτυακών projects πληροφορίας συνολικής δαπάνης 30.000 €.
Η επαφή με την Ομογένεια υπάρχει, εκτός αν κάποιοι θέλουν να κάνουν ταξίδια και να βγουν φωτογραφίες.  Δεν έχει νόημα να πληρώνουμε παρουσία μας σε φεστιβάλ Ομογενών, που έρχονται στη χώρα έτσι κι αλλιώς.

Τι εννοείτε με τον όρο «διαδικτυακά project πληροφορίας»;

∆ηµιουργία  γαστρονοµικών  events στην  Ευρώπη και  στην  Ελλάδα   δαπάνης 300.000 €.
Τι θα περιλαμβάνουν τα γαστρονομικά events; Σε ποιες πόλεις της Ευρώπης; Πότε θα γίνουν; Ποιος θα τα «τρέξει»;

Να γίνει  διαφήµιση  στα  αεροδρόµια  και  στους   κεντρικούς  σιδηροδροµικούς σταθµούς της Ευρώπης συνολικής δαπάνης 100.000€.
Η διαφήμιση στα αεροδρόμια είναι πεταμένα λεφτά, διότι, όταν πηγαίνει κάποιος στο αεροδρόμιο έχει ήδη αποφασίσει πού θέλει να πάει. Όσο για τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε ποιες πόλεις, με τι αντικείμενο και πότε;

Συμπερασματικά, η πρότασή σας που ήρθε με καθυστέρηση, κρίνεται γενικόλογη, αόριστη και δε μπορεί να έχει την αποδοχή μας, πλην του σημείου  συνεργασίας με ΤΟs, αλλά με συγκεκριμένους στόχους-δεσμεύσεις  για τα νησιά μας.

Αντί της δαπάνης των 900.000 και πλέον χιλιάδων Ευρώ,  προτείνουμε για το 2017 την άμεση «επιδότηση» αεροπορικών εταιρειών  CHARTERS, LOW COST CARRIERS  με ποσά πολύ  λιγότερα από 50% της πρότασής σας, ώστε να περιοριστούν οι απώλειες και να σωθούν πολλές μικρές τουριστικές επιχειρήσεις στα νησιά μας.

Eπιμένουμε ιδιαίτερα, πέραν της προσδοκώμενης αύξησης των CHARTERS – ύστερα κι από «απαίτηση» του Υπουργείου Τουρισμού, που χρηματοδοτεί τη συνδιαφήμιση, ν’ ανακατευθύνουν μέρος της κίνησης στα νησιά μας – στην προσέλκυση (μετά «κινήτρων», δίνοντας 1 εισπράττουμε 100) των LOW COST CARRIERS (LCC), τα χαμηλά ναύλα των οποίων θα παρασύρουν προς τα κάτω «όλα» τα ναύλα, Εσωτερικού κι Εξωτερικού – ακόμα και των τακτικών πτήσεων , όπως απέδειξε η πράξη – που με τη σειρά τους, αφ’ ενός θ’ ανακουφίσουν τους ντόπιους, διευκολύνοντάς τους στις μετακινήσεις  κι αφ’ ετέρου θα ενθαρρύνουν ξένους και μη (επίδοξους / δυνητικούς) επισκέπτες μας να μας προτιμήσουν ως προορισμό, αίροντας το μεγαλύτερο, αν όχι το μοναδικό συγκριτικό μας μειονέκτημα, που δε μας….  επιλέγουν!

Τέλος, επισυνάπτουμε τα α) και β) σχετ. που αφορούν χρηματοδότηση συνδιαφήμισης με τους Τ.Ο, καθώς και τα γ) και δ) σχετικά, το περιεχόμενο των οποίων μέχρι σήμερα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ, ελπίζοντας έστω κι αργά ν’ ανταποκριθεί η Περιφ. Βορ. Αιγαίου στις προτάσεις / αιτήματά μας, που σε μεγάλο βαθμό συνοψίζονται στο θέμα της παρούσας.
emprosnet