6 Μαΐου 2017

Μόλις στείλει τα στοιχεία ο Δήμος Σάμου για τα όρια των οικισμών θα γελάσει κάθε πικραμένος με τις παράνομες πράξεις της Πολεοδομίας Σάμου

Την αποστολή στοιχείων περιοχών οικιστικών πυκνώσεων έως 12 Ιουνίου, ζητά από τους δήμους ο Σ. Φάμελλος

Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, με νέα επιστολή που απέστειλε στους δήμους, υπενθυμίζει την υποχρέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην έγκαιρη αποστολή των στοιχείων που αφορούν τα όρια των οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων.

Ο κ. Φάμελλος καλεί τους δήμους να δράσουν άμεσα και να αποστείλουν έως τις 12 Ιουνίου τα σχετικά στοιχεία.


Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «δεδομένης της μέχρι σήμερα περιορισμένης ανταπόκρισης των δήμων με αποτέλεσμα τη δημιουργία αμφισβητήσεων για περιοχές κατοικίας, τη συνακόλουθη ταλαιπωρία των πολιτών, αλλά και την υπονόμευση, μελλοντικά, των έργων των ΕΠΕΑ, ο κ. Φάμελλος καλεί τους Δήμους, ειδικά αφού οι προτάσεις τους λήφθηκαν υπόψη από την Πολιτεία, να δράσουν άμεσα, μέχρι και την τελική προθεσμία στις 12/6/2017, έτσι ώστε να μην υπονομευτεί περαιτέρω το συμφέρον των πολιτών και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία κύρωσης του περιεχομένου των δασικών χαρτών».

Όπως υπενθυμίζει το υπουργείο, τα Δημοτικά Συμβούλια είναι τα μόνα αρμόδια όργανα που μπορούν να λάβουν τις αποφάσεις προσδιορισμού των οικιστικών πυκνώσεων, με βάση τις προϋποθέσεις της σχετικής ΚΥΑ, και ως εκ τούτου να υποστηρίξουν τα συμφέρονται και τις ανάγκες των πολιτών.