23 Μαΐου 2017

Οι δικηγόροι στεγνώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία


του Παναγιώτη Στάθη

Στεγνώνουν από το συσσωρευμένο ρευστό στα ελληνικά δικαστήρια τα ασφαλιστικά ταμεία οι δικηγόροι της χώρας, ως ύστατη αντίδραση στην αφαίμαξη του εισοδήματός τους  μέσω της υπέρμετρης αύξησης των εισφορών τους, όπως και των υπολοίπων ελευθέρων επαγγελματιών.
Με δεδομένο πως ένα μέρος των εσόδων των ταμείων  εκκρεμεί και συνήθως κερδίζεται στα δικαστήρια η στόχευση των δικηγόρων είναι προφανής και πιθανόν θα φέρει δυσμενή αποτελέσματα για τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία θα δουν τις δίκες τους αν χάνονται ή στην καλύτερη περίπτωση να αναβάλλονται στο διηνεκές. Οι δικηγόροι από χθες και μέχρι τις 6 Ιουνίου (με προοπτική επέκτασης) αποφάσισαν:

- Οι έμμισθοι δικηγόροι των ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ και ΕΟΠΥΥ απέχουν από όλες τις ενέργειες που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους και αφορούν την εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου (σύνταξη γνωμοδοτήσεων, σχεδίων διοικητικών πράξεων,  κ.λπ.).
- Στοχευμένη αποχή από   δίκες του ΕΦΚΑ, του ΕΤΕΑΕΠ και του ΕΟΠΥΥ όπου οι παραπάνω φορείς είναι ενάγοντες, αιτούντες,  προσφεύγοντες ή ανακόπτοντες, διεκδικούν δηλαδή χρήματα από ασφαλισμένους. Ειδικώς ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποχή από όλες τις διαδικασίες όπου ο ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ ή ο ΕΟΠΠΥ έχουν ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο.
- Ποινικές δίκες: αποχή από κοινωνικοασφαλιστικές υποθέσεις (μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών)
Και οι δυο κατηγορίες δικών προσφέρουν ουσιαστικά έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία και κατοχυρώνουν επίσης δικαιώματά τους, τα οποία κινδυνεύουν να απολέσουν αν αρνούνται οι δικηγόροι να παρασταθούν στην εκδίκαση. Το μέτρο είναι ιδιαίτερα σοβαρό και προφανώς θα ασκήσει ισχυρή πίεση στις διοικήσεις των ταμείων.
Οι δικηγόροι επίσης θα προσφύγουν εκ νέου στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των διοικητικών πράξεων που θα εκδοθούν σε εφαρμογή των νέων διατάξεων ενώ θα υπάρξει και προσφυγή ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λόγω παραβίασης του ενωσιακού δικαίου από τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις.
capital.