20 Μαΐου 2017

Ασκηση δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης με την κωδική ονομασία «ΔΙΑ-ΠΥΡΟΣ 2017


Ενημερώνεται από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σάμου, ότι την 19-05-2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και από Ω/09:00' μέχρι Ω/12:00' πραγματοποιήθηκε άσκηση δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης με την κωδική ονομασία «ΔΙΑ-ΠΥΡΟΣ 2017» σε πραγματικές συνθήκες, προκειμένου να διαπιστωθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα της Υπηρεσίας μας και όλων των εμπλεκομένων στη δασοπυρόσβεση Φορέων.
   Κλήθηκαν και συμμετείχαν στην άσκηση η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας), ο Δήμος Σάμου, η 79 ΑΔΤΕ, η Αστυνομική Υποδιεύθυνση Σάμου, το Λιμεναρχείο Σάμου, η Διεύθυνση Δασών Νομού Σάμου και Τοπικές εθελοντικές ομάδες.