9 Μαΐου 2017

2000 αεροπορικά εισιτήρια για τη μεταφορά αιτούντων ασύλου


Η Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασία προς τα υπεύθυνα Κράτη - Μέλη στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ)».


Ο συνολικός προϋπολογισμός για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018 είναι 1.059.180 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www. promitheus. gov. gr .

Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα για την υποβολή των προσφορών έχει ορισθεί η 26η Μαΐου και ώρα 15:00. O διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 1η Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00.

Η Υπηρεσία έχει εκτιμήσει ότι θα απαιτηθούν 2.000 αεροπορικά εισιτήρια, για απλή μετάβαση αιτούντων διεθνή προστασία, με προγραμματισμένες και μη προγραμματισμένες πτήσεις, π.χ. charter, από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», τον Κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», τον Κρατικό Αερολιμένα Μυτιλήνης «Οδυσσέας Ελύτης», τον Κρατικό Αερολιμένα Χίου «Όμηρος», τον Κρατικό Αερολιμένα Σάμου «Αρίσταρχος ο Σάμιος», τον Κρατικό Αερολιμένα Κω «Ιπποκράτης», τον Δημοτικό Αερολιμένα Λέρου, τον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» και τον Κρατικό Αερολιμένα Ρόδου «Διαγόρας».