7 Απριλίου 2017

Υπογράφονται τα πρωτόκολλα παράδοσης των αεροδρομίων στη Fraport


Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Υποδομών, Εθνικής Αμυνας και Οικονομικών, καλούνται οι 14 αερολιμενάρχες να υπογράψουν τα επιμέρους πρωτόκολλα παράδοσης των περιφερειακών αεροδρομίων στη Fraport.


Να υπογράψουν τα επιμέρους Πρωτόκολλα Παράδοσης – Παραλαβής των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, τη διαχείριση των οποίων αναλαμβάνει η γερμανική Fraport, καλούνται οι αερολιμενάρχες, με κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν οι υπουργοί Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης, Εθνικής Αμυνας Πάνος Καμμένος και Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Οι τρεις υπουργοί αποφασίζουν «την υπογραφή των επιμέρους ανά Περιφερειακό Αεροδρόμιο Πρωτοκόλλων Παράδοσης – Παραλαβής, τα οποία θα περιλαμβάνουν: α) Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής του Αεροδρομίου, που αφορά στην παραλαβή της χρήσης των Περιοχών Παραχώρησης του αντίστοιχου Περιφερειακού Αεροδρομίου, δηλαδή του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης και νομής των εκτάσεων, κτιρίων, εγκαταστάσεων, υποδομών και χώρων του εν λόγω Αεροδρομίου που απαιτούνται για την υλοποίηση της παραχώρησης – για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του άρθρου 4.1.1. εκάστης των εν θέματι Συμβάσεων Παραχώρησης, όπως οι τελευταίες κυρώθηκαν με τα άρθρα 215 και 216 του Ν. 4389/2016, β) Πρωτόκολλο παραλαβής των Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων με βάση το Επικαιροποιημένο Μητρώο Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων κατά τα οριζόμενα στις Συμβάσεις Παραχώρησης γ) Πρωτόκολλο μετρητών κατανάλωσης ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου».

Ταυτόχρονα «εντέλλονται οι κατά τόπους Αερολιμενάρχες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ή οι νόμιμοι Αναπληρωτές αυτών των 14 Αεροδρομίων, ήτοι Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Χανίων, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ακτίου, Καβάλας (Ομάδα Α) και Ρόδου, Κω, Σαντορίνης, Μυκόνου, Μυτιλήνης, Σάμου και Σκιάθου (Ομάδα Β), να υπογράψουν τα προαναφερθέντα επιμέρους ανά αεροδρόμιο πρωτόκολλα κατόπιν της παράδοσης στον Αερολιμενάρχη από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Παραχωρησιούχου Εταιρείας του συνόλου των ανωτέρω πρωτοκόλλων πριν από την Ημέρα Έναρξης Παραχώρησης όπως αυτή ορίζεται σε εκάστη Σύμβαση Παραχώρησης, καθώς και να εκτελέσουν κάθε άλλη κατά τόπο απαραίτητη ενέργεια που σχετίζεται με την προαναφερθείσα διαδικασία».

Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης είχε ανακοινώσει προ ημερών πως τα αεροδρόμια θα παραδοθούν στη Fraport εντός δεκαπενθημέρου και σίγουρα «πριν το Πάσχα».

Φώτης Κόλλιας-euro2day.gr