4 Απριλίου 2017

Τι πήραμε και τι δώσαμε στις εμπορικές συμφωνίες CETA και Νοτίου Αφρικής !! -Τι λέει η Ένωση Σάμου

Κάνουμε ανάρτηση λίστας  ..από  25 ΠΟΠ της Ε. Ένωσης που δεν θέλει να προστατεύσει η Κίνα, γιατί έχουν προλάβει κάποιοι ασύδοτοι Κινέζοι και τα έχουν καταχωρήσει ως Εμπορικά Σήματα Trade Marks.'Άρθρο της  Ειρήνης Αιμονιώτη

9 GIs needs to go through subsequent invalidation procedure
 to get solved
Ref. No.
Country
Original Name of the GIs
Chinese Name
Product Category
Similar group
6
Germany
Mosel
摩泽尔
Wine
3301
14
Greece
Σάμος (Samos)
萨摩斯
Wine
3301
20
Spain
Cava
卡瓦
Wine
3301
22
Spain
La Mancha
拉曼恰
Wine
3301
36
France
Médoc
CHM: 梅多克/TW: 梅多克/HK: 梅铎
Wine
3301
54
France
Comté
孔泰(奶酪)
Cheese
2907
56
Hungary
Tokaj
托卡伊
Wine
3301
78
Italy
Dolcetto d'Alba
阿尔巴多切多
Wine
3301
93
Romania
Cotnari
郭特哪里
Wine
3301
Εμπορική συμφωνία Καναδά - CETA

Ισχύουν για όλα τα ομώνυμα με τη Φέτα λευκά τυριά στη αγορά του Καναδά

α) Από τις υφιστάμενες (καταχωρημένες έως 18.10.2013 – ημερομηνία επίσημης ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων) συσκευασίες θα αφαιρεθούν σύμβολα, εικόνες και ονομασίες που παραπέμπουν στην Ελλάδα, όπως ισχύει και για τα λοιπά 140 ΠΟΠ της ΕΕ που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προς προστασία, τα οποία όμως προστατεύονται απολύτως.
β) Θα υπάρχει σαφής, ευδιάκριτη και ευανάγνωστη αναγραφή της χώρας προέλευσης (“made in … ”).
γ) Δυστυχώς, επιτρέπονται  όλα τα είδη γάλακτος  ως πρώτη ύλη παρασκευής τους, ακόμη και η σκόνη γάλακτος.
δ) Δυστυχώς, τα εν λόγω προϊόντα θα παραμείνουν στην αγορά του Καναδά στο διηνεκές .
ε) οι ανωτέρω υποχρεώσεις θα ισχύσουν άμα την προσωρινή θέση σε ισχύ της Συμφωνίας (Απρίλιο – Μάιο 2017).

Νέοι χρήστες που εισήλθαν στην αγορά μετά 18.10.2013

Υποχρεωτική αναγραφή σε εμφανές σημείο “feta-style cheese”  ή “feta imitation cheese” ή ‘feta type cheese”, οιασδήποτε σύστασης γάλακτος.

Ρήτρα κεκτημένων δικαιωμάτων για υφιστάμενους χρήστες που προϋπήρχαν στην αγορά πριν 18.10.2013

α) Ισχύει ρήτρα κεκτημένων δικαιωμάτων (grandfathering clause) για καταχωρημένα σήματα έως 18.10.2013 (οιασδήποτε σύστασης γάλακτος) με την τήρηση των ανωτέρω σημείων.
β) Υποχρέωση Καναδά για πλήρη καταγραφή των εμπορικών χρηστών της ονομασίας ¨Φέτα¨, οι οποίοι θα επωφεληθούν της ρήτρας κεκτημένων δικαιωμάτων (grandfathering clause).

Πρόβλεψη ειδικότερης παροχής ασφαλιστικών δικλείδων

Σε περίπτωση παραβίασης θα παρεμβαίνει αυτεπαγγέλτως το Υπουργείο Εμπορίου του Καναδά και θα συμμορφώνει τους παραβάτες χωρίς να απαιτείται δικαστική συνδρομή.

Αίτημα Ελλάδος το οποίο ετέθη στις 3.12.2015 δια επίσημου εγγράφου προς τους Υπουργούς Εμπορίου της ΕΕ και την Ε. Επιτροπή (EL m.d. 401/3.12.2015), θέτοντας  βέτο επί θέματος,  το οποίο όμως, δυστυχώς, απεσύρθη από τον αρμόδιο Υπουργό στο Συμβούλιο Υπουργών Εμπορίου, στις, 7.5.2016.

Επιδιώχθηκε, κατά το στάδιο της νομικής επεξεργασίας του κειμένου, να εισαχθεί μία υποσημείωση αναφορικά με τη σύσταση του γάλακτος στο άρθρο 20.21 της Συμφωνίας. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να αποκλεισθούν οι εμπορικές ονομασίες ¨Φέτα¨ αγελαδινής ή άλλης προέλευσης, οι οποίες θα επονομάζονταν στο εξής “feta-style cheese ” ή “feta imitation cheese” ή “feta-type cheese”. Ως Φέτα θα συνέχιζαν να αποκαλούνται μόνο τα τυριά με ίδια σύσταση με τη Φέτα. Η πρότασή δεν έγινε αποδεκτή από την Ε. Επιτροπή, καθότι το Υπουργείο Οικονομίας δεν έκανε διαχρονική χρήση του δικαιώματος βέτο της χώρας, όπως έπραξαν 7 λοιπά κ-μ της ΕΕ, κερδίζοντας τελικώς όλα τα αιτήματά τους, στις 28.10.2016.

Εμπορική συμφωνία Νοτίου Αφρικής –( SADC)

Ισχύουν για όλους τους χρήστες ομώνυμων με τη “Φέτα” λευκών τυριών στην αγορά της Ν. Αφρικής

Περίοδος προσαρμογής (phase in) 5 ετών, από την έναρξη της προσωρινής εφαρμογής της Συμφωνίας (1.10.2016) μέχρι τη λήξη της οποίας όλοι οι χρήστες της ονομασίας “Φέτα” στην αγορά θα πρέπει να επισημάνουν τόσο τη σύσταση του γάλακτος όσο και τη χώρα προέλευσης του προϊόντος (χωρίς όμως υποχρέωση ευδιάκριτης και ευανάγνωστης αναγραφής) και να αφαιρεθούν σύμβολα, εικόνες και ονομασίες που παραπέμπουν στην Ελλάδα.

Νέοι χρήστες

Υποχρεωτική αναγραφή σε εμφανές σημείο “South African Feta” ή “Feta Style”  ή “Feta Type” (σύσταση οιουδήποτε τύπου γάλακτος). Σημειωτέον: ο όρος “S. African Feta”, δυστυχώς παραπέμπει σε γενόσημα  προϊόντα(Generics), όρος, ο οποίος υποτίθεται ότι έχει ακυρωθεί επισήμως μέσω της Συμφωνίας.

Υφιστάμενοι χρήστες

Ισχύει ρήτρα κεκτημένων δικαιωμάτων (grandfathering clause), δηλαδή συνύπαρξη του ΠΟΠ ¨Φέτα¨ με όλα τα υφιστάμενα ομώνυμα λευκά τυριά στην αγορά της Ν. Αφρικής, ανεξαρτήτως σύστασης γάλακτος, όσον αφορά στην παρασκευή τους.

Πρόβλεψη ειδικότερης παροχής ασφαλιστικών δικλείδων

Δεν υπάρχει !!

Ελληνική θέση όσον αφορά στα υφιστάμενα ομώνυμα με τη ¨Φέτα”  προϊόντων στην αγορά της Ν. Αφρικής, δηλαδή όσα προϋπήρχαν πριν την προσωρινή εφαρμογή της (1.10.2106)


Επιδιώχθηκε, κατά τη διάρκεια της νομικής επεξεργασίας του κειμένου, να εισαχθεί μία υποσημείωση αναφορικά με τη σύσταση του γάλακτος εν λόγω υφιστάμενων ομώνυμων προϊόντων. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να επονομαστούν  τα ομώνυμα λευκά τυριά ως, “feta-style cheese ” ή “feta type cheese”, ενώ,  αυτά που είχαν την ίδια σύσταση με τη Φέτα, θα διατηρούσαν αυτή την ονομασία. Σχετικώς με το αίτημά  αυτό, στις 17.5.16, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Αποστόλου, ο οποίος είχε θέσει σχετικό βέτο στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, στις 16.3.2015, κατάφερε να αποσπάσει μια κατ’ αρχήν συμφωνία για αυτή τη ρύθμιση από τον Επίτροπο Γεωργίας, κ. Hogan.
Δυστυχώς, οι παράλληλες και αδικαιολογήτως συγκαταβατικές ενέργειες των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας, έπεισαν τον κ. Hogan να αγνοήσει τη συμφωνία που είχε συνάψει με τον κ. Αποστόλου. Στη συνέχεια, οι υπουργοί, κ.κ. Σταθάκης και Κοντζιάς, έπεισαν την ιεραρχία της κυβέρνησης να άρει το σχετικό βέτο που είχε θέσει η χώρα δια του κ Αποστόλου, καταστρέφοντας έτσι την ισχυρή αυτή μόχλευση και τουτέστιν χάνοντας μια καλή ευκαιρία για να κερδίσουμε το ως άνω ελάχιστο αποτέλεσμα, δηλαδή την εξασφάλιση του θεσμού του υγιούς ανταγωνισμού στην εν λόγω αγορά. Σημειωτόν, ότι ένα τόσο διακριτικό αποτέλεσμα προς ένα κ-μ της ΕΕ, δεν έχει απαιτηθεί από κανένα άλλο κ-μ σε καμία συμφωνία ΣΕΣ ή ΣΟΕΣ που έχει συνάψει η ΕΕ μέχρι τούδε, με λοιπούς σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της.