11 Απριλίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ


ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
19.00΄μ.μ.: Ἀκολουθία Νυμφίου (Ὄρθρος Μ.Τετάρτης) εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Θεοδώρου Βαθέος Σάμου (Τροπάριον Κασσιανῆς).
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
17.00΄μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος εἰς τήν  Ἱεράν Μονήν Τιμίου Σταυροῦ Σάμου.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
08.00΄-10.00΄π.μ.: Ἑσπερινός μετά τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου, εἰς τήν Ἱ. Μ. Ζωοδόχου Πηγῆς Σάμου.
19.00΄μ.μ.: Ἀκολουθία τῶν Ἀχράντων Παθῶν (Ὄρθρος Μ.Παρασκευῆς) εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος Σάμου.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
10.00΄π.μ - 12.00΄μ.μ.: Ἑσπερινός τοῦ Μ. Σαββάτου (Ἀκολουθία Ἀποκαθηλώσεως) καί ὁμιλία εἰς τόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Καρλοβάσου.
12.30΄μ.μ.: Ἀποκαθήλωσις εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Ὅρμου Καρλοβάσου.
17.00΄μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Παντελεήμονος Νοσοκομείου Σάμου.
19.00΄μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου (Ὄρθρος Μ.Σαββάτου) εἰς τόν  Μητροπολιτικόν  Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Σάμου.
21.00΄μ.μ. :  Ἒξοδος Ἐπιταφίου
21.15΄ μ.μ. :  Συνάντηση Ἐπιταφίων Ἱερῶν Ναῶν Ἀγίου Σπυρίδωνος, Ἁγίου Θεοδώρου, Ἁγίου Χαραλάμπους καί Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου, εἰς τήν πλατείαν Πυθαγόρα. Δέησις καί ὁμιλία.
ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
08.00΄-10.00΄π.μ.: Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα μετά τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου εἰς τόν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Ἄνω Βαθέος.
23.00΄μ.μ.: Ἀκολουθία Ἀναστάσεως καί Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος Σάμου. (Ὣρα λήξεως Θείας Λειτουργίας 01.30'π.μ.)
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
16 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017
10.30΄π.μ.:ἙσπερινόςτοῦΠάσχα (Ἀγάπηεἰςτόν  Μητροπολιτικόν     ΝἉγίουΝικολάουΣάμου.
12.00΄ μ.μ.: Συνάντησις Ἀναστάσεων τῶν Ἱερῶν Ναῶν εἰς τήν κεντρικήν πλατείαν Πυθαγόρα. Διανομή κόκκινων αὐγῶν ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου.
ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
18 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017
07.00΄-10.30΄π.μ.:ΘείαΛειτουργίαεἰςτόν.Ν.ΚοιμήσεωςΘεοτόκουΚαρλοβάσου.
10.30΄π.μ.:ΠεριφοράἈναστάσεωνἀνάτήνπόλινΚαρλοβάσου.ὉμιλίακαίδιανομήκόκκινωναὐγῶνὑπότοῦΣεβασμιωτάτου.
ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
20 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017
19.00΄μ.μ. :ΜέγαςΠανηγυρικόςἙσπερινόςεἰςτήν.ΜονήΖωοδόχουΠηγῆςΣάμου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
 21 ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2017
(ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ)
07.00΄-10.30΄π.μ.: Πανηγυρική Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱ. Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Σάμου.
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
22 ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2017
07.00΄-10.30΄π.μ.: Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱ. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαραθοκάμπου. (Μνήμη Κολλυβάδων)
19.00 μ.μ .:Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καλλιθέας
ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2017
(ΤΟΥ ΘΩΜΑ)
07.00΄-10.30΄π.μ.: Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Μαυρατζαίων