4 Απριλίου 2017

Ζήτησε η ΕΟΚΕ από την επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνα ΚρέτσουΝα αναγνωριστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά

Την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικής για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων των νησιών της Ε.Ε. ζήτησε από την αρμόδια επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνα Κρέτσου η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Σε συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην ολομέλεια της ΕΟΚΕ στις Βρυξέλλες με την επίτροπο Κρέτσου, τονίστηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών νησιωτικών περιοχών και οι ανάγκες που τις συνοδεύουν.

Σύμφωνα με την ΕΟΚΕ, στα νησιά της Ευρώπης κατοικούν πάνω από 21 εκατομμύρια άνθρωποι, αντιπροσωπεύοντας το 4% περίπου του πληθυσμού της Ε.Ε. των 28 κρατών μελών. Λόγω του νησιωτικού τους χαρακτήρα και της αποσύνδεσής τους από την ηπειρωτική χώρα, τα εδάφη αυτά συχνά βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρά διαρθρωτικά μειονεκτήματα
«Να λαμβάνεται υπόψη ο νησιωτικός χαρακτήρας»

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα νησιά και τα νησιωτικά κράτη μέλη της Ε.Ε. αντιμετωπίζουν πολύ ειδικές συνθήκες και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να το αναγνωρίσει αυτό. Δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων, αλλά ευελιξίας πολιτικής. Είναι σαφές ότι μια ενιαία προσέγγιση δεν έχει τα σωστά αποτελέσματα», δήλωσε ο Στέφανο Μάλια, εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ με θέμα «Νησιά χωρίς αποκλεισμούς».

«Καλούμε την Επιτροπή να λάβει υπόψη τον νησιωτικό χαρακτήρα κατά τη χάραξη νέων πολιτικών και να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ευελιξία όταν πρόκειται για τις οικονομίες αυτές. Πιστεύουμε, επίσης, ότι ο ισχύων ορισμός της Νησιωτικής Περιφέρειας θα πρέπει να επανεξεταστεί και θα πρέπει να τεθούν νέα κριτήρια ώστε να επιτραπούν υψηλότερα επίπεδα κρατικών ενισχύσεων».Μεγαλύτερη ευελιξία

Η επίτροπος Κρέτσου αναφέρθηκε στο μέλλον της πολιτικής συνοχής μετά το 2020, τονίζοντας τη συνεχή δέσμευσή της η εν λόγω πολιτική να παραμείνει η «κύρια επενδυτική δύναμη της Ε.Ε.» σε όλες τις περιοχές χωρίς καμία εξαίρεση. «Τα νησιά αντιμετωπίζουν πράγματι σημαντικά μειονεκτήματα, όπως και όλες οι περιοχές με ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά.

Τα νησιά όμως έχουν τη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας ως ένα πεδίο δοκιμής των σύγχρονων τεχνολογιών στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην ανάπτυξη των φαρμάκων από τοπικά φυτά, στην υδατοκαλλιέργεια, στην τεχνολογία της θάλασσας κ.λπ. Καθήκον μας είναι να τα στηρίξουμε σε αυτήν την προσπάθεια και γι’ αυτό και οι διατάξεις μας περιλαμβάνουν μεγάλη ευελιξία για τα νησιά, είτε όσον αφορά τη θεματική συγκέντρωση της χρηματοδότησης από την Ε.Ε., είτε το μερίδιο στήριξης της Ε.Ε. σε κάθε έργο», ανέφερε η ίδια.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ, μεταξύ των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές της Ε.Ε. βρίσκονται το χαμηλό ΑΕΠ και η μη ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, με αποτέλεσμα την υψηλή ανεργία και τη δημογραφική παρακμή. Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οι βασικοί τομείς πολιτικής όπως η ενιαία αγορά, η πολιτική ανταγωνισμού, οι μεταφορές, η αγροτική ανάπτυξη και η αλιεία πρέπει να περιλαμβάνουν ρήτρες νησιωτικού χαρακτήρα που να επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή τους σε νησιά, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι οικονομικές ανάγκες των περιοχών αυτών. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την έκκληση να εκπονηθεί ενδελεχής μελέτη σχετικά με το επιπλέον κόστος με το οποίο επιβαρύνονται τα ευρωπαϊκά νησιά.