3 Απριλίου 2017

Πριν το Πάσχα τα οικογενειακά επιδόματα Πολυτέκνων - ΤριτέκνωνΜε επιστολή του ο Σύλλογος Πολυτέκνων Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων γνωστοποιεί στα μέλη του ότι τα οικογενειακά επιδόματα θα δοθούν πριν το Πάσχα και αφορά και τους Τρίτεκνους. "Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Ο.Γ.Α της 31 Μαρτίου 2017 τα οικογενειακά επιδόματα Πολυτέκνων - Τριτέκνων καθώς και το Ενιαίο επίδομα στήριξης θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων πριν το Πάσχα σε ποσοστό 50% δηλαδή το μισό από τη μία δόση που έλαβαν το προηγούμενο έτος, όπως έγινε και πέρυσι (έτος 2016), φυσικά με την γνωστή κράτηση ύψους 3,6%.
Εκ μέρους του Διοικητικού μας Συμβουλίου εκφράζουμε τη λύπη μας για τα ανωτέρω που αντίκτυπο έχουν τις οικογένειές μας που για μια ακό-μη φορά «λογάριασαν χωρίς τον ξενοδόχο» και ο προϋπολογισμός τους δεν θα υλοποιηθεί.

Τέλος προτείνουμε:

1.Να καταβληθεί ολόκληρη η πρώτη δόση στους δικαιούχους με ισοδύναμο την παρακράτηση του ποσού των 2.000 € από την βουλευτική αποζημίωση μηνός Απριλίου όλων των κ.κ. βουλευτών.

2. Να τροποποιηθεί το Α21 με στήλη όπου θα τοποθετείται ο μοναδικός ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ κάθε τέκνου που σπουδάζει σε Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι.,Ι.Ε.Κ. κλπ ώστε να αποφεύγεται η γραφειοκρατία (έκδοση πιστοποιητικού σπουδών) αλλά και η καθυστέρηση – ταλαιπωρία των οικογενειών από τη μη έγκαιρη πίστωση στους λογαριασμούς του εν λόγω δικαιούμενου επιδόματος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

    Ο Γραμματέας                                       Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Β. Βούρος                            Απόστολος Γ. Τσιώλης"