26 Απριλίου 2017

Ο Σύλλογος Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Δωματίων & Διαμερισμάτων Ν.Σάμου , ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με την “ Καρτέλα Ενημέρωσης Πελάτη”.         Κάθε επιχειρηματίας ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων υποχρεούται σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 50 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’/125) να προμηθευτεί τις εν λόγω καρτέλες και να τις αναρτήσει σε εμφανές σημείο της επιχείρησης του. Επισημαίνεται δε, ότι  η μη προμήθεια και ανάρτηση της καρτέλας αυτής την οριζόμενη χρονική περίοδο , σε τυχόν έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Τουρισμού, επιφέρει το προβλεπόμενο εκ του νόμου πρόστιμο και τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

        Υπενθυμίζουμε , ότι οι επιχειρηματίες οφείλουν να προμηθευτούν την Καρτέλα Ενημέρωσης Πελάτη, το αργότερο μέχρι τις 15 Μαΐου .
        Για πληροφορίες, τα μέλη, μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του συλλόγου και στο τηλ. 22730-23055 & φαξ. 22730-23783, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08:00 έως 15:00.
         


       
       Παρακαλούμε όπως ανακοινώσετε στα ημερήσια δελτία ειδήσεων από σήμερα έως και 15 Μαΐου 2016.
                                    Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.


                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                             
                                                                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ