30 Απριλίου 2017

Αρχαιρεσίες του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (περιοχή Βορείου Αιγαίου)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
(ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)

Την Τετάρτη 3Μαίου 2017 θα πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (περιοχή Βορείου Αιγαίου) για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής Σάμου, Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής Χίου, αντιπροσώπων για τα ΝΤ της ΑΔΕΔΥ σε Λέσβο, Σάμο, Χίο, αντιπροσώπων για το συνέδριο της Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε. Εκλογικά τμήματα θα υπάρχουν στις έδρες των υπηρεσιακών μονάδων σε Λέσβο, Λήμνο, Σάμο, Χίο. 


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ  Δ.Σ.
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜ.
ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜ.
ΔΕΣΠΟΤΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΣΤ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΑ του ΠΑΝ.
ΚΟΤΟΥΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΣΤ.
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛ.
ΦΑΚΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓ.
ΦΑΣΚΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓ.
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝ.


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΟΣΕΑΔΕ                                                                                                                
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤ.
ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜ.
ΔΕΣΠΟΤΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΣΤ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΑ του ΠΑΝ.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤ.
ΚΟΤΕΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΙΩΑΝ.
ΚΟΤΟΥΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΣΤ.
ΜΟΝΙΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ του ΜΙΧ.
ΦΑΚΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓ.
ΦΑΣΚΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓ.
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο  Πρόεδρος Ο Γραμματέας
και α.α.

Νίκος Χρυσάφης Κώστας Βερβέρης