3 Απριλίου 2017

Καταστροφές αχρήστων πυρομαχικών
1. Η Στρατιωτική Διοίκηση γνωστοποιεί ότι θα εκτελεστούν καταστροφές αχρήστων πυρομαχικών με τη μεθόδου της έκρηξης, από 03 έως και 07 Απρ 17 (0800 έως 2000 καθημερινά).

2. Επικίνδυνη περιοχή, χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα πα-ρακάτω σημεία και περιοχές: Ύψωμα ΣΤΕΦΑΝΑΣ και σε ακτίνα περιοχής 2 χλμ Επαρχιακό οδικό δίκτυο: [ΖΕΡΒΟΥ (μέσω σφαγεία ΚΝΙΤΗ) – ΠΒ «ΣΤΕΦΑΝΑΣ» και [ΜΥΤΙΝΗΝΙΟΙ (σημείο γέφυρας) – Π.Β «ΣΤΕΦΑΝΑΣ»].


3. Στην παραπάνω περιοχή, είναι επικίνδυνη η παραμονή και διέλευση ανθρώπων, ζώων και οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται βολές, για αποφυγή ατυχημάτων.

4. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, στην περίπτωση που μετά την εκτέλεση των βολών ανευρίσκονται από κατοίκους της περιοχής μη διαρραγέντα βλήματα, να τονίζεται όπως μην πλησιάζουν και να ενημερώνουν τις πλησιέστερες στρατιωτικές ή αστυνομικές αρχές.

Εκ της Διοικήσεως

ΘΕΜΑ:       Εκτέλεση Βολών

1. Σας γνωρίζουμε ότι, στο πεδίο βολής «ΣΤΕΦΑΝΑΣ», θα εκτελεστούν καταστροφές αχρήστων πυρομαχικών με τη μεθόδου της έκρηξης, από 03 έως και 07 Απρ 17 (0800 έως 2000 καθημερινά).

2. Επικίνδυνη περιοχή, χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα πα-ρακάτω σημεία και περιοχές: Ύψωμα ΣΤΕΦΑΝΑΣ και σε ακτίνα περιοχής 2 χλμ Επαρχιακό οδικό δίκτυο: [ΖΕΡΒΟΥ (μέσω σφαγεία ΚΝΙΤΗ) – ΠΒ «ΣΤΕΦΑΝΑΣ» και [ΜΥΤΙΝΗΝΙΟΙ (σημείο γέφυρας) – Π.Β «ΣΤΕΦΑΝΑΣ»].

3. Στην παραπάνω περιοχή, είναι επικίνδυνη η παραμονή και διέλευση ανθρώπων, ζώων και οχημάτων, τις προαναφερθείσες ημερομηνίες και ώρες.

4. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των κατοίκων τις περιοχής και λήψη μέτρων για την απομάκρυνση και απαγόρευση προσεγγίσεως ανθρώπων, ζώων και οχημάτων, στην επικίνδυνη περιοχή, κατά το χρονικό διάστημα που θα εκτε-λούνται βολές, για αποφυγή ατυχημάτων.

5. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, στην περίπτωση που μετά την εκτέλεση των βολών ανευρίσκονται από κατοίκους τις περιοχής μη διαρραγέντα βλήματα, να το-νίζεται τις μην πλησιάζουν και να ενημερώνουν τις πλησιέστερες στρατιωτικές ή αστυνομικές αρχές.